Homie

by Wendy Lafarre

Wat betekent voor jou het einde van je werkdag? Homie is er voor jong werkenden die behoefte hebben aan het kunnen loslaten van werk na werktijd. Homie is een positieve zelfreflectie app die helpt de mentale werk-privé balans te herstellen. Homie biedt inzicht in jouw krachten en succesmomenten op werkgebied.

Human | 2021 | Graduation Work | Wendy Lafarre

Hoe kunnen we een einde werkdag ritueel ontwikkelen waardoor jong werkenden bewust het afsluiten van
hun werkdag ervaren?

De werkdag zit er op en je zit nog vol in gedachten over wat er is gebeurd op het werk. Zelfs in de avond en ‘s nachts laten deze gedachten je niet los. In de huidige tijd waarin thuiswerken de norm is, ontbreekt het aan een duidelijke overgang van werk naar privé waardoor het loslaten van werkgedachten een extra uitdaging is.

Vooral jong werkenden ervaren een bepaalde druk om te presteren op het werk. Vanuit mijn positionering als empathisch ontwerper wil ik een positieve impact maken met digitale oplossingen. Met Homie krijgen jong werkenden de kans om de regie te nemen over hun werkgedachten en deze leren te relativeren met positieve gedachten.

Homie functioneert als een gids voor het bekrachtigen van de gebruiker zijn competenties op werkgebied. De applicatie begeleidt in het bewust afsluiten van iedere werkdag aan de hand van een positieve zelfreflectie. Het stelt hen in staat te relativeren en focus te leggen op hun succesmomenten. Het biedt een fundering voor het integreren van een gewoonte, een einde werkdag routine. Waardoor de gebruiker meer regie heeft over zijn gedachten en werk-privé balans in de avond kan herstellen. 

“Laat je met een positievere vibe uit de dag stappen, ondanks dat ik nog wat dingen moet doen.”