EmotionMotion

by Kirsten Kemme

Hoe kan men seksuele straatintimidatie bespreekbaar maken onder middelbare scholieren?

Void | Human | 2021 | Graduation Work

EmotionMotion is een interactieve installatie die middelbare scholieren aan het denken zet over seksuele straatintimidatie. EmotionMotion bestaat uit een interactieve bal samen met verschillende kaartensets. De leerlingen worden met behulp van visuele feedback, bestaande uit kleur en beweging, meegenomen in de emoties van het slachtoffer. Door empathie te creëren voor de ontvanger worden zij zich bewust van de impact van verbale seksuele.

Seksuele straatintimidatie, het is nog steeds een veel voorkomend probleem. In Amsterdam heeft 81% van de vrouwen te maken gehad met (seksuele) straatintimidatie, in Rotterdam is dit zelfs 84% van de vrouwen. Ook mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap en mannen ervaren last van seksuele straatintimidatie. Dit uit zich in uitschelden, achtervolgen, seksuele opmerkingen of zelfs aanraking.

Het is van belang dat seksuele straatintimidatie al op jonge leeftijd bespreekbaar wordt gemaakt. Bij gebrek aan bespreken van seksuele onderwerpen ontstaat er bij kinderen namelijk een verkeerd geseksualiseerd beeld waarin de man dominant is. Het is bij het bespreekbaar maken van belang dat het product zich richt op de belevingswereld van de middelbare scholieren van 11 tot en met 15 jaar.

De huidige campagnes slaan hier de plank mis omdat deze vaak tekstueel zijn en leerlingen nog niet de benodigde woordenschat hebben om deze campagnes te begrijpen. Daarbij komt dat deze zich voornamelijk richten op het helpen na de daad aan de hand van slachtofferhulp of het bestraffen van de daders. 


“Het is goed dat er aan slachtoffers wordt gedacht, maar nu wordt er achteraf pas ingegrepen. Het echte probleem wordt niet aangepakt.”

- socioloog Mischa Dekker

Om seksuele straatintimidatie daadwerkelijk aan te pakken is het van belang dat er actie wordt ondernomen voor de daad. Er is niet één specifieke definitie van het begrip seksuele straatintimidatie, dit zorgt ervoor dat de meningen erg uit een lopen over dit onderwerp. Wat voor de een een compliment is, is voor de ander al seksuele straatintimidatie. Dit veroorzaakt veel onbegrip. Veel mensen zijn zich dan ook niet bewust van de impact van hun woorden en daden op het slachtoffer. 

Door de leerlingen mee te nemen in de gevoelens van de persoon voor wie de opmerkingen bedoeld zijn, kan er vanuit de zender empathie worden ontwikkeld voor de ontvanger. Dit leidt ertoe dat de zender meer nadenkt over zijn of haar acties voordat het nog een keer gebeurd. Door een interactieve installatie te maken worden de leerlingen meegenomen in de emoties van de ontvanger. Hierbij is van belang dat de emoties gecommuniceerd worden door middel van visuele feedback. Dit omdat de leerlingen het vaak lastig vinden zich te verplaatsen in wat de ander écht ervaart op basis van alleen audio of tekst.

EmotionMotion is een interactieve installatie waarbij seksuele straatintimidatie bespreekbaar wordt gemaakt onder middelbare scholieren. Dit gebeurt door ze mee te nemen in de emoties van de ontvanger. De emoties worden gecommuniceerd aan de hand van visuele feedback door kleur en beweging. Hierbij worden zij meegenomen in de situatie zoals deze op straat plaats vindt door achtergrondgeluid. Dit achtergrondgeluid speelt zich af terwijl de zender een opmerking voorleest van een van de toegereikte kaarten.

De heftigheid en impact van de opmerkingen is op te bouwen met verschillende sets kaarten zodat het aangepast kan worden aan de kennis en ervaring van de leerlingen. Om het juiste level te bepalen, vindt er een voorbereidende opdracht plaats. Hierbij krijgen de leerlingen verschillende stellingen voorgelegd over seksuele straatintimidatie, waarbij zij hun hand op steken wanneer zij hiermee in aanraking zijn gekomen. Vervolgens kan de passende set kaarten worden gekozen. Zo wordt er een veilige zone gecreëerd waarin zij niet voor het blok worden gezet of het emotioneel te zwaar wordt. Dit maakt ook dat het product meerdere malen te gebruiken is in verschillende lessen, waarbij langzaam opgebouwd kan worden.

Door empathie te creëren bij de leerlingen zorgt EmotionMotion ervoor dat de leerlingen aan het denken worden gezet over de impact van verbale seksuele straatintimidatie.  

Als ontwerper ligt mijn focus op conceptontwikkeling. Ik heb een grote interesse ontwikkeld voor het tastbaar maken van niet tastbare onderwerpen. Denk hierbij aan bepaalde gedachtes of emoties overbrengen, je verplaatst iemand in andermans gevoelens. Dit uit zich bij projecten vaak in interactieve installaties of producten waarbij meerdere zintuigen worden geprikkeld. Op deze manier past EmotionMotion bij mij als ontwerper omdat het op een interactieve manier empathie ontwikkeld bij de doelgroep.