Diamotion

Door Shirley Pater

Een op de 10 mensen in Nederland heeft Diabetes type 1, een ziekte waar ik al bijna heel mijn leven bekend mee ben. Naarmate je ouder wordt verandert er veel op het gebied van school, werk en relaties. Dit is niet altijd makkelijk, maar met diabetes kan het nog net een stukje moeilijker zijn. Op het moment dat je een relatie krijgt, betekent dit dat elke beslissing die je neemt en elke stap die je zet niet alleen meer invloed heeft op jou alleen. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat het invloed heeft op zowel je partner als je relatie. Dit is voor beide partijen niet makkelijk en kan een behoorlijke opgave zijn. 

2021 | Graduation Work

"Liefde is: midden in de nacht een glaasje ranja halen"

- Loes Heijmans-Beek 

Niet alleen heeft diabetes invloed op je dagelijks leven, maar ook op je gemoedstoestand. Verschillende gevoelens en uitingen hiervan die gepaard gaan met de waarde van de bloedsuiker. Momenten wanneer dit geuit wordt door middel van slecht gedrag, kunnen leiden tot vervelende woordenwisselingen tussen de diabeet en zijn of haar partner. 47% van de bevraagde diabeten en partners, blijkt aan te geven dat dit voor problemen zorgt binnen je relatie. 

 

Wanneer de bloedsuiker afwijkt en de gemoedstoestand verandert, heeft de diabeet moeite met duidelijk communiceren. Vaak heeft hij of zij zelf nog niet door dat dit met een afwijkende bloedsuiker te maken heeft. Doordat de interactie met je partner hier niet goed verloopt, worden verwachtingen niet of niet goed uitgesproken en weet de partner niet goed hoe hij of zij zou moeten handelen. Dit kan leiden tot verschillende soorten spanningen binnen je relatie. Aan de hand van dit probleem is de applicatie "Diamotion" ontstaan. 

Het doel van Diamotion is het verbeteren van de interactie tussen diabeet en partner wanneer bloedsuikers afwijken. Diamotion wil proberen de partner te betrekken in de lastige situaties door een manier aan te bieden waardoor niet de gehele communicatie vanuit de diabeet hoeft te komen. Door samen te handelen in deze situaties, leer je steeds beter wat voor elkaar de goede aanpak is en bestaat de kans dat je dichter naar elkaar toe groeit in de relatie. 

In de applicatie worden bloedsuiker waardes bijgehouden waar je zelf emoties aan kunt koppelen. Door het invullen van je persoonlijke gevoelens dagboek, maakt de applicatie een algoritme die bijhoudt welke bloedsuiker gepaard gaat met welke emotie. Dit betekent dat hoe meer data je zelf toevoegt, hoe specifieker de applicatie een persoonlijk algoritme kan maken. Zo kan er een gedragspatroon ontstaan doordat je gaat zien dat vaak dezelfde emoties aan een gebeurtenis te koppelen zijn. Dit kan voor veel inzichten zorgen bij zowel de diabeet als de partner.

Op het moment dat de waardes afwijken, en deze aan een negatieve emotie gekoppeld zijn. Krijgt de diabeet een melding van de applicatie. Wanneer deze geopend wordt, moet er bevestigd worden of de emotie daadwerkelijk negatief is. Nadat dit is ingevuld gaat er een melding naar de telefoon van de partner met de afwijkende bloedsuiker en de emotie die de diabeet zojuist heeft ingevuld. Op deze manier wordt de emotie in combinatie met de afwijkende bloedsuiker door beide partijen gesignaleerd. 

Nu hangt het van de partner af hoe hij/zij gaat handelen in deze situaties. Door de real life actie terug te koppelen via de applicatie kan de diabeet feedback geven. In een volgende situatie kan de partner daardoor weer beter aansluiten of beter handelen. Op die manier ga je uitzoeken wat de beste manier is voor elkaar en zal je dichter naar elkaar toe groeien. Dit is overigens ook te zien in de applicatie. Door elk punt van interactie zie je jullie letterlijk naar elkaar toe groeien. Gaan jullie voor de volle 100%?

Niet alleen heeft diabetes invloed op je dagelijks leven, maar ook op je gemoedstoestand. Verschillende gevoelens en uitingen hiervan die gepaard gaan met de waarde van de bloedsuiker. Momenten wanneer dit geuit wordt door middel van slecht gedrag, kunnen leiden tot vervelende woordenwisselingen tussen de diabeet en zijn of haar partner. 47% van de bevraagde diabeten en partners, blijkt aan te geven dat dit voor problemen zorgt binnen je relatie. 

 

Wanneer de bloedsuiker afwijkt en de gemoedstoestand verandert, heeft de diabeet moeite met duidelijk communiceren. Vaak heeft hij of zij zelf nog niet door dat dit met een afwijkende bloedsuiker te maken heeft. Doordat de interactie met je partner hier niet goed verloopt, worden verwachtingen niet of niet goed uitgesproken en weet de partner niet goed hoe hij of zij zou moeten handelen. Dit kan leiden tot verschillende soorten spanningen binnen je relatie. Aan de hand van dit probleem is de applicatie "Diamotion" ontstaan. 

Het doel van Diamotion is het verbeteren van de interactie tussen diabeet en partner wanneer bloedsuikers afwijken. Diamotion wil proberen de partner te betrekken in de lastige situaties door een manier aan te bieden waardoor niet de gehele communicatie vanuit de diabeet hoeft te komen. Door samen te handelen in deze situaties, leer je steeds beter wat voor elkaar de goede aanpak is en bestaat de kans dat je dichter naar elkaar toe groeit in de relatie. 

In de applicatie worden bloedsuiker waardes bijgehouden waar je zelf emoties aan kunt koppelen. Door het invullen van je persoonlijke gevoelens dagboek, maakt de applicatie een algoritme die bijhoudt welke bloedsuiker gepaard gaat met welke emotie. Dit betekent dat hoe meer data je zelf toevoegt, hoe specifieker de applicatie een persoonlijk algoritme kan maken. Zo kan er een gedragspatroon ontstaan doordat je gaat zien dat vaak dezelfde emoties aan een gebeurtenis te koppelen zijn. Dit kan voor veel inzichten zorgen bij zowel de diabeet als de partner.

Op het moment dat de waardes afwijken, en deze aan een negatieve emotie gekoppeld zijn. Krijgt de diabeet een melding van de applicatie. Wanneer deze geopend wordt, moet er bevestigd worden of de emotie daadwerkelijk negatief is. Nadat dit is ingevuld gaat er een melding naar de telefoon van de partner met de afwijkende bloedsuiker en de emotie die de diabeet zojuist heeft ingevuld. Op deze manier wordt de emotie in combinatie met de afwijkende bloedsuiker door beide partijen gesignaleerd. 

Nu hangt het van de partner af hoe hij/zij gaat handelen in deze situaties. Door de real life actie terug te koppelen via de applicatie kan de diabeet feedback geven. In een volgende situatie kan de partner daardoor weer beter aansluiten of beter handelen. Op die manier ga je uitzoeken wat de beste manier is voor elkaar en zal je dichter naar elkaar toe groeien. Dit is overigens ook te zien in de applicatie. Door elk punt van interactie zie je jullie letterlijk naar elkaar toe groeien. Gaan jullie voor de volle 100%?