Bouw de Doelgroep

by Fiorique Werger

Hoe kan ik een Bredaase CMD-ontwerper bewustmaken van zijn of haar eigen Cognitieve Bias, zodat dit niet meer voor zal komen in zijn of haar ontwerptraject?

Human | 2021 | Graduation

Bouw de Doelgroep. De methodiek die de Bredaase CMD-ontwerper helpt met het bewust maken van zijn of haar eigen cognitieve bias. Een cognitieve bias is een afwijking ofwel vertekening in de beoordeling, waarbij conclusies over andere mensen of situaties op een onlogische manier worden getrokken. Dit gebeurt zowel privé als op professioneel gebied. Jij hebt biases, maar ik ook. Binnen dit onderzoek worden Bredaase CMD-ontwerpers onder de loupe genomen. Door onderzoek te doen naar de doelgroep is bevestigd dat zij veel vanuit hun bias ontwerpen. Dit kan resulteren in een onderzoek dat niet eerlijk is uitgevoerd, waardoor het resultaat ook niet eerlijk zal zijn. Zodoende is de methodiek “Bouw de Doelgroep” ontwikkeld.

Het hebben van een bias is niet erg, want in sommige situaties kan het ook positieve gevolgen hebben. Alleen wanneer men niet bewust is van zijn of haar bias, kunnen er misvattingen ontstaan die niet als de werkelijkheid gezien mogen worden. Door onderzoek te doen is er geconcludeerd dat het overgrote deel van de CMD-ontwerpers niet bewust is van zijn of haar eigen bias. Enkele CMD-ontwerpers zijn dat wel en ontwerpen ook bewust vanuit hun bias om bijvoorbeeld frictie te creëren. Het feit dat het overgrote deel van de CMD-ontwerpers ontwerpen vanuit hun eigen bias is een relevant startpunt geweest voor het onderzoek. Binnen de opleiding Communicatie Multimedia Design in Breda wordt altijd ontworpen vanuit een bepaalde doelgroep. Zo is gebleken dat daar dan ook de meeste biases over zijn.

Om het gehele onderzoek in goede banen te leiden is er een onderzoeksvraag geformuleerd die een interessant onderwerp heeft, een passende doelgroep hanteert en vraagt om een bruikbaar en werkend middel met als doel het beantwoorden van de vraag. De vraag die het gehele onderzoek vorm heeft gegeven luidt als volgt;

“Hoe kan ik een Bredaase CMD-ontwerper bewustmaken van zijn of haar eigen Cognitieve Bias, zodat dit niet meer voor zal komen in zijn of haar ontwerptraject?”.

De eerste fase van het onderzoek is gefocust op de doelgroep en de bewustwording. Er zijn door diverse onderzoeksmethodieken te gebruiken inzichten vergaard waardoor er meer duidelijk werd over hoe de CMD-ontwerper precies denkt over bepaalde groepen en hoe die gedachtes tot stand komen. Vervolgens is het fenomeen bewustwording onder handen genomen en is er een belangrijke ontdekking gedaan. Door onderzoek te doen is er inzichtelijk geworden dat er een soort tijdlijn is waarmee men bewust wordt. Dit ligt in lijn met het model van de fases van gedragsverandering. Voordat iemand bewust kan worden moet er namelijk een soort zelfreflectie ontstaan. Wanneer de reflectie op jezelf ontstaan is kan men bewust gemaakt worden en kan de persoon die bewustwording zelf meekrijgen. Dit komt helemaal terug in het uitgewerkte product.

Fase twee van het onderzoek bestond uit het creëren en testen van de "Bouw de Doelgroep" spel. Dit spel ligt helemaal in lijn met de fases van gedragsverandering. Gedragsverandering bestaat uit ontkennen, erkennen, verkennen, actie en volhouden. Binnen het onderzoek werd gefocust op de eerste drie fases. De fases waarmee de bewustwording kan ontstaan. Het spel is gefocust op het bouwen van een doelgroep, gezien het feit binnen de CMD-opleiding ook vanuit doelgroepen wordt ontworpen. Door het spel in drie fases te spelen, de eerste drie fases van gedragsverandering, is het mogelijk om de CMD-ontwerper bewust te maken van zijn of haar eigen bias. De bedoeling van het spel is dat de speler, niet wetend, zijn eigen bias moet gaan bouwen. Door driemaal verschillende groepen te moeten bouwen met verschillende categorieën zoals leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, geloof en situatie is gebleken dat de Bredaase CMD-ontwerpers bewust worden door steeds een feitelijke terugkoppeling te doen van de gebouwde groep. Hierdoor worden zij geconfronteerd met het feit dat zij de doelgroepen vanuit hun bias hebben ontworpen. Naarmate het spel vordert wordt men zo bewust van het feit dat ze bouwen met hun bias, dat ze in de laatste ronde de groep niet meer met de bias bouwen.

Fase drie van het onderzoek was gefocust op het creëren en ontwerpen van de methodiek. Doordat het spel “Bouw de Doelgroep” voor sommigen als schokkend ervaren kan worden, was het belangrijk om zowel de setting waarin het spel gespeeld ging worden als het vervolg van het spel goed te onderzoeken. Doordat het spel een bepaald waardeoordeel over je geeft is het belangrijk om het spel te spelen in een omgeving waar de speler zich het meest op zijn/haar gemak voelt. Dat is natuurlijk per persoon verschillend, maar door onderzoek te doen is gebleken dat zowel thuis als op school met vrienden de twee beste settings zijn voor het spel. Ook over het vervolg van het spel is nagedacht. Omdat je met de neus op de feiten wordt gedrukt en je bewustgemaakt wordt van je bias, zijn er een aantal opties onderzocht die steun bieden voor spelers die het nodig hebben.

Uiteindelijk is er vanuit het spel een methodiek ontstaan die CMD-ontwerpers bewust kan maken van zijn of haar bias, waarmee er voortaan een eerlijk onderzoek en eindresultaat kan ontstaan.

Deze methodiek zou een toegevoegde waarde kunnen zijn binnen het starterpack van de CMD-ontwerpers, om steun te bieden bij de mentale aspecten van de opleiding. Speel en wordt bewust!