Big Deal

by Daan Snels

Ben jij je bewust van je aanpak in stressvolle situaties en werkt dat patroon in je voordeel? Doe de test, bekijk hoe anderen het afgelopen jaar zijn omgegaan met hun coping mechanismen en deel tips en ervaringen.

De jaren 2020 en 2021 zullen de geschiedenisboeken in gaan. Het COVID-19 virus met alle maatregelen van dien heeft velen een bewogen jaar bezorgd. De duur van deze situatie is uniek: een dergelijk aanhoudend probleem met isolerende maatregelen als gevolg hebben we in onze generatie nooit ervaren. Deze omstandigheden dagen ons uit en vragen om een variatie of wisseling van aanpak in specifieke stressvolle situaties.

Ieder individu heeft zijn eigen manier om op een stressvolle situatie te reageren. Coping mechanismen zijn probleemoplossende inspanningen in specifieke stressvolle situaties. Men wisselt verschillende mechanismen af op basis van de omstandigheden. In totaal zijn er zeven verschillende coping mechanismen. Afhankelijk van de duur van stress kan de probleemoplossende inspanning veranderen of aangepast worden.

Het is mogelijk bewust te worden van eigen coping mechanismen en om deze aan te passen wanneer dat nodig is.

Big Deal

Big Deal is een offline platform waar jongeren kunnen leren over de werking van hun eigen coping mechanismen en zien hoe leeftijdsgenoten hiermee om gaan. Doormiddel van een in te vullen test biedt Big Deal ruimte om inzicht te krijgen in de werking van je persoonlijke coping mechanismen. 

Op verschillende informatiezuilen worden persoonlijke audiovisuele portretten van jongeren gepresenteerd. De portretten geven inzicht hoe jongeren op problemen reageren. Na het bekijken van de portretten kan de toeschouwer deelnemen aan het Big Deal programma. De displays bieden de mogelijkheid om eigen tips, ervaringen en verhalen te delen. Door fysiek en zichtbaar notities op de displays te plaatsen ontstaat er een open en transparante kenniswisseling van eigen ervaringen met betrekking tot probleemoplossende inspanningen.

Download de test.

Tijdelijke Mockup

Persoonlijke portretten

Uit onderzoek is gebleken dat vooral jongeren zich steeds slechter zijn gaan voelen tijdens de corona crisis. Het aandeel jongeren binnen de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar dat zich minder goed voelt dan voor de crisis is zelfs 56%. Jongeren ervaren significant meer gevoelens van angst, stress, depressie en eenzaamheid, blijkt uit de onderzoeksresultaten. 

Om erachter te komen hoe onze generatie om gaat met stressvolle situaties gedurende de corona crisis ben ik met jongeren in gesprek gegaan. Doormiddel van onderzoek en testen zijn de coping mechanismen van de doelgroep in kaart gebracht. Samen met een selecte groep, met ieder een ander mechanisme, zijn we op zoek gegaan naar uitingen van hun coping mechanismen. Binnen deze selecte groep heeft ieder een reeks opdrachten meegekregen, die zijn ontworpen om audiovisueel materiaal te verkrijgen met betrekking tot hun probleemoplossende inspanningen. 

Op basis van het materiaal dat zij hebben aangeleverd, variërend van notities en schetsen tot spraakberichten en foto’s, is een reeks audiovisuele portretten gemaakt die hun persoonlijke verhaal vertelt. 

De portretten dienen als startpunt voor de conversatie en zijn niet representatief voor de specifieke coping mechanismen.

Coping mechanismen

Persoonlijkheid heeft een grote invloed op iemands coping mechanismen. Men wisselt verschillende mechanismen af op basis van de omstandigheden. Verstandelijke en emotionele reacties brengen samen een mechanisme tot stand. Er zijn zeven verschillende coping mechanismen.

1. Confrontatie

Je denkt logisch na over een probleem, gaat na wat verschillende mogelijkheden zijn om het op te lossen en maakt een bepaalde keuze.

2. Sociale steun

Je zoekt steun en troost bij anderen, je vraagt hulp om het probleem samen op te lossen.

3. Vermijding

Je doet alsof het probleem er niet is en duikt ervoor weg.

4. Palliatief

Je zoekt troost in afleiding door hard te werken of te sporten. Dat kan ook in drank, drugs of sigaretten.

5. Depressief

Je hebt het idee er niets aan te kunnen doen en onderneemt ook niets. Je laat zaken op zijn beloop en door herhaling van gedachten wordt een probleem groter gemaakt.

6. Expressie van emotie

Je toont je boos of uit frustratie en spanningen. Asociaal of agressief gedrag is niet uitgesloten. Je kunt hierdoor spanning kwijt, maar dit is niet altijd prettig voor je omgeving.

7. Optimisme

Je houdt je voor dat het goed komt, dat er betere tijden aan komen en laat je niet uit het veld slaan.

Credits

Dit project is tot stand gekomen met bijzondere medewerking en deelname aan het onderzoeksprogramma door Olivier Sweep, Koen van Griensven, Boyd Veraart, Clara van Ginneken, Michelle Kanters, Liselotte Prijt en Tom Vogels.