ABATO MOTOREN HEROES

By Laysa Brander

Veiligheid op de werkvloer wordt meestal pas serieus genomen op het moment dat er een (ernstig) incident plaatsvindt. Het is menselijk om te denken dat het alleen een ander overkomt, en dat jij wel gewoon oplet. Ook willen mensen vaak snel even iets doen, waardoor de veiligheidsregels verwaarloosd worden. Toch is dat ongeluk, dat altijd in dat kleine hoekje heeft gezeten, de nachtmerrie van elke werkgever.

HUMAN | 2021 | Graduation Work

"Het arbeidsproces en de bedrijfsvoering moeten zo zijn ingericht dat werknemers de ruimte krijgen om hun eigen ideeën en voorstellen voor veilig werken in te brengen. Bedrijven die deze filosofie volgen, zullen beter presteren." 

Rob Krete, Auteur: Veiligheid van Binnenuit

ABATO Motoren is een bedrijf gespecialiseerd in noodstroomvoorzieningen en scheepsmotoren. In de werkplaats wordt met zware machines gewerkt en is de kans op letsel altijd aanwezig. Ook in het werkveld kunnen gevaarlijke situaties ontstaan met levensgevaarlijke gevolgen. Een recent voorbeeld hiervan is een medewerker van een bedrijf waar ABATO Motoren mee samenwerkt. Hij kreeg te maken met een vlamboog, plotseling vrijgekomen energie door een elektrische stroom via de lucht, welke hem ernstige brandwonden in het gezicht en aan zijn ogen opgeleverd heeft. Helaas wordt op dit soort momenten pijnlijk duidelijk waarom het zo belangrijk is altijd de veiligheid in acht te nemen en niet even snel iets willen doen omdat het toch altijd net wel goed gaat. 

 

Om de medewerkers te helpen beter betrokken te zijn, heb ik een strategisch plan opgesteld waar de medewerkers zelf mee aan de slag kunnen gaan. Na verloop van tijd kunnen zij hier hun eigen invulling aan geven. Aan het eind van het jaar zullen zij een nieuwe kalender samenstellen op basis van hun eigen behoeften. De veiligheidsfunctionaris ziet samen met de BHV'er er op toe dat dit goed verloopt. Het plan bestaat uit drie met elkaar samenhangende onderdelen. 

 

Er is een jaarkalender waarop ze kunnen zien welke activiteit er die maand zal plaatsvinden. Deze kalender bevat een korte uitleg over eventuele voorbereidingen. De activiteiten zullen een toevoeging zijn aan de maandelijkse toolbox-meeting. Op de eerste maandag van de maand komen alle medewerkers bij elkaar om tijdens deze meeting te luisteren naar een werkveld gerelateerde presentatie van een van de collega's. Omdat iedereen op dit moment bij elkaar is, is dit het beste moment om het concept te implementeren. 

Een belangrijke activiteit is het complimentenmoment. De medewerkers hebben aangegeven het fijner te vinden om gewaardeerd te worden dan een fysieke beloning te ontvangen. Ook willen ze graag hun waardering uitspreken naar hun medecollega’s, maar is hier vaak geen tijd of mogelijkheid voor. Door dit moment in te stellen zal de algehele werksfeer verbeteren, wat er voor zorgt dat medewerkers makkelijker gemotiveerd kunnen worden.

Een andere activiteit is het bedenken van een quote die op een nieuwe poster geplaatst zal worden. De medewerkers stellen vervolgens zelf de poster samen en hangen deze op in de werkplaats. Op deze poster staat de medewerker zelf als held centraal. Herkenning zorgt voor meer bewustzijn. De medewerkers zien zichzelf of hun collega’s het goede voorbeeld geven, waardoor ze gemotiveerder zijn om ook het goede gedrag te vertonen. Doordat ze de posters zelf maken zijn ze intensief betrokken bij het proces.

Ook vindt er twee keer per jaar een testpanel plaats van persoonlijke beschermingsmiddelen of gereedschappen. Twee medewerkers testen een aantal varianten en presenteren dit vervolgens aan de rest van het bedrijf. Met elkaar kiezen ze dan het beste product uit voor optimale veiligheid. Op deze manier krijgen de werknemers ook meer inspraak in de veiligheidsmiddelen waarmee gewerkt wordt.

Al hebben de medewerkers aangegeven dat ze waardering belangrijker vinden dan een fysieke beloning, zoals iets kiezen uit een catalogus met werkgerelateerde producten. Toch is het goed om ook vanuit het management te laten zien dat iedereen goed bezig is. Daarnaast is het belangrijk dat het niet altijd dezelfde mensen zijn die bepaalde taken uitvoeren. Daarom bestaat het laatste onderdeel van dit plan uit tokens die ingeleverd kunnen worden tegen een beloning voor de hele groep. Per half jaar krijgen alle medewerkers zes tokens, waar ze vooraf zelf een betekenis aan hebben gegeven. Deze taken moeten wel te maken hebben met het verbeteren van de veiligheid. Een kan bijvoorbeeld zijn: het implementeren van een oplossing die zichtbaar een onveilige situatie veiliger gemaakt heeft. Ook mag er een token ingeleverd worden als er actief meegedaan is aan het complimentenmoment.

De tokens kunnen ingeleverd worden in een vaas die in het kantoor staat waar ook de toolboxmeetingen gehouden worden. Hier is altijd zicht op de vaas, om eventueel valsspelen te voorkomen. En zo kan ook iedereen de voortgang bijhouden. Er zijn zes levels. Bij de eerste vijf behaalde levels wordt de vrijdag-frietdag door de baas betaalt. Wanneer de vaas helemaal vol is, en het zelfde level behaald is dan hebben de medewerkers recht op een extra personeelsuitje.

Deze drie onderdelen zullen er gezamenlijk voor zorgen dat er meer aandacht en bewustzijn is voor het veilig werken in de werkplaats. Door de problemen op een positieve manier te benaderen, waarbij iedereen intensief betrokken wordt, zal iedereen dagelijks opnieuw herinnerd worden aan waarom het zo belangrijk is om veilig te werken. Zelf hebben ze onveilige situaties in de hand. Ook is de drempel om collega’s te wijzen op slecht gedrag lager geworden, omdat ze de posters waar ze zelf opstaan als ondersteuning kunnen gebruiken.

 

 

 

 

ABATO Motoren is een bedrijf gespecialiseerd in noodstroomvoorzieningen en scheepsmotoren. In de werkplaats wordt met zware machines gewerkt en is de kans op letsel altijd aanwezig. Ook in het werkveld kunnen gevaarlijke situaties ontstaan met levensgevaarlijke gevolgen. Een recent voorbeeld hiervan is een medewerker van een bedrijf waar ABATO Motoren mee samenwerkt. Hij kreeg te maken met een vlamboog, plotseling vrijgekomen energie door een elektrische stroom via de lucht, welke hem ernstige brandwonden in het gezicht en aan zijn ogen opgeleverd heeft. Helaas wordt op dit soort momenten pijnlijk duidelijk waarom het zo belangrijk is altijd de veiligheid in acht te nemen en niet even snel iets willen doen omdat het toch altijd net wel goed gaat. 

 

Om de medewerkers te helpen beter betrokken te zijn, heb ik een strategisch plan opgesteld waar de medewerkers zelf mee aan de slag kunnen gaan. Na verloop van tijd kunnen zij hier hun eigen invulling aan geven. Aan het eind van het jaar zullen zij een nieuwe kalender samenstellen op basis van hun eigen behoeften. De veiligheidsfunctionaris ziet samen met de BHV'er er op toe dat dit goed verloopt. Het plan bestaat uit drie met elkaar samenhangende onderdelen. 

 

Er is een jaarkalender waarop ze kunnen zien welke activiteit er die maand zal plaatsvinden. Deze kalender bevat een korte uitleg over eventuele voorbereidingen. De activiteiten zullen een toevoeging zijn aan de maandelijkse toolbox-meeting. Op de eerste maandag van de maand komen alle medewerkers bij elkaar om tijdens deze meeting te luisteren naar een werkveld gerelateerde presentatie van een van de collega's. Omdat iedereen op dit moment bij elkaar is, is dit het beste moment om het concept te implementeren. 

Een belangrijke activiteit is het complimentenmoment. De medewerkers hebben aangegeven het fijner te vinden om gewaardeerd te worden dan een fysieke beloning te ontvangen. Ook willen ze graag hun waardering uitspreken naar hun medecollega’s, maar is hier vaak geen tijd of mogelijkheid voor. Door dit moment in te stellen zal de algehele werksfeer verbeteren, wat er voor zorgt dat medewerkers makkelijker gemotiveerd kunnen worden.

Een andere activiteit is het bedenken van een quote die op een nieuwe poster geplaatst zal worden. De medewerkers stellen vervolgens zelf de poster samen en hangen deze op in de werkplaats. Op deze poster staat de medewerker zelf als held centraal. Herkenning zorgt voor meer bewustzijn. De medewerkers zien zichzelf of hun collega’s het goede voorbeeld geven, waardoor ze gemotiveerder zijn om ook het goede gedrag te vertonen. Doordat ze de posters zelf maken zijn ze intensief betrokken bij het proces.

Ook vindt er twee keer per jaar een testpanel plaats van persoonlijke beschermingsmiddelen of gereedschappen. Twee medewerkers testen een aantal varianten en presenteren dit vervolgens aan de rest van het bedrijf. Met elkaar kiezen ze dan het beste product uit voor optimale veiligheid. Op deze manier krijgen de werknemers ook meer inspraak in de veiligheidsmiddelen waarmee gewerkt wordt.

Al hebben de medewerkers aangegeven dat ze waardering belangrijker vinden dan een fysieke beloning, zoals iets kiezen uit een catalogus met werkgerelateerde producten. Toch is het goed om ook vanuit het management te laten zien dat iedereen goed bezig is. Daarnaast is het belangrijk dat het niet altijd dezelfde mensen zijn die bepaalde taken uitvoeren. Daarom bestaat het laatste onderdeel van dit plan uit tokens die ingeleverd kunnen worden tegen een beloning voor de hele groep. Per half jaar krijgen alle medewerkers zes tokens, waar ze vooraf zelf een betekenis aan hebben gegeven. Deze taken moeten wel te maken hebben met het verbeteren van de veiligheid. Een kan bijvoorbeeld zijn: het implementeren van een oplossing die zichtbaar een onveilige situatie veiliger gemaakt heeft. Ook mag er een token ingeleverd worden als er actief meegedaan is aan het complimentenmoment.

De tokens kunnen ingeleverd worden in een vaas die in het kantoor staat waar ook de toolboxmeetingen gehouden worden. Hier is altijd zicht op de vaas, om eventueel valsspelen te voorkomen. En zo kan ook iedereen de voortgang bijhouden. Er zijn zes levels. Bij de eerste vijf behaalde levels wordt de vrijdag-frietdag door de baas betaalt. Wanneer de vaas helemaal vol is, en het zelfde level behaald is dan hebben de medewerkers recht op een extra personeelsuitje.

Deze drie onderdelen zullen er gezamenlijk voor zorgen dat er meer aandacht en bewustzijn is voor het veilig werken in de werkplaats. Door de problemen op een positieve manier te benaderen, waarbij iedereen intensief betrokken wordt, zal iedereen dagelijks opnieuw herinnerd worden aan waarom het zo belangrijk is om veilig te werken. Zelf hebben ze onveilige situaties in de hand. Ook is de drempel om collega’s te wijzen op slecht gedrag lager geworden, omdat ze de posters waar ze zelf opstaan als ondersteuning kunnen gebruiken.