Welzijn is wel fijn

Door Sara Huijgen

Voor mijn afstudeerproject aan de opleiding Communicatie en Multimedia Design aan Avans Hogeschool in Breda, ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van manier om het welzijn van melkkoeien optimaler te maken. 

Void | 2020 | Graduation Work

Tijdens mijn onderzoek heeft de volgende onderzoeksvraag centraal gestaan: 

“Hoe kan ik ervoor zorgen dat het welzijn van de melkkoe zo optimaal mogelijk wordt door de verkoop van melk?"


Ik ben dit onderzoek gestart vanuit mijn grote interesse voor dieren. Omdat ik zelf een dierenliefhebber ben en van mening ben dat dieren een zo goed mogelijk welzijn verdienen, heb ik dit, het welzijn van dieren en in dit geval melkkoeien genomen als vertrekpunt van mijn onderzoek. 


Tijdens mijn interviews met de boeren, kwam naar voren dat boeren het beste met hun koeien voor hebben, maar zij vaak niet de financiële middelen hebben om nog meer aanpassingen te doen om een zo optimaal mogelijk welzijn te creëren. In het gesprek dat ik had met een boer uit Noordeloos kwam naar voren dat hij graag nog meer weidegang zou willen bieden maar niet het geld heeft om meer land te huren of kopen. Hij gaf aan dat als de consument meer zou betalen voor een pak melk, boeren dit geld dan weer kunnen gebruiken om te investeren in het welzijn van de koeien. 


Dit zette mij aan het denken. Hoe kan ik de consument meer geld laten betalen voor melk in de winkel en ervoor zorgen dat dit geld dan bij de boer terecht komt? 

Nu krijgt de boer gemiddeld 28 cent voor 1 pak melk, hiervan moet hij zijn koeien, land, machines en familie onderhouden. Als de consument meer zou betalen voor een pak melk dan kan dit geld worden gebruikt om het welzijn van de koe nog beter te maken. Op de hierboven gestelde vraag heb ik een antwoord gevonden in de vorm van een innovatief idee namelijk een melkpak dat gekoppeld is aan een online platform. Door het melkpak in de winkel te kopen spaar je automatisch mee voor boeren met het bedrag dat je extra betaald voor het pak melk. Als je de QR code op het melkpak met je telefoon scant kun je online voor een boer in de buurt kiezen en met hem of haar mee sparen voor een beter welzijn. 


De boeren kunnen zich aanmelden via een ander online platform, om je aan te melden moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen worden beoordeeld via een kennismakingsgesprek zodat het zeker is dat het welzijn van de koe bij de boer voorop staat. De boer kan een bepaald doel stellen, bijvoorbeeld nieuwe koematrassen waar de koeien op kunnen liggen. Het geld dat is ‘gespaard’ wordt pas uitbetaald wanneer dit doel is behaald. De boer krijgt dus niet een hogere liter prijs, maar het bedrag wordt uitbetaald wanneer het doel is behaald. 


Er zijn al voorbeelden dat dit product op zich zelf kan werken. Zo kun je weidemelk in de winkel kopen. Als boeren hun koeien 120 dagen per jaar minstens 6 uur per dag op de wei laten lopen dan krijgen zij het keurmerk weidemelk. Hiervoor krijgen zij meer geld en het belangrijkste, deze melk wordt apart verkocht. Dus de melk van boeren die aan dit idee mee doen, kan ook apart verkocht worden in de winkel. 

Naast dat het product op zich zelf kan werken, is uit onderzoek en testen gebleken dat het stukje persoonlijkheid in een product aantrekkelijk wordt gevonden en de consument daarom sneller geneigd is om voor een product te gaan dat hun meeneemt en persoonlijke keuzes laat maken. Met dit melkpak heeft de consument zelf de touwtjes in handen, de consument kan zelf bepalen voor welke boer ze willen sparen, maar dit hoeft niet. Het pak op zich zelf kopen draagt al bij aan een beter welzijn. 


In mijn online prototype kun je ervaren hoe je als consument het online platform kunt gebruiken. In het prototype zijn fictieve doelen en boeren gebruikt om te laten zien hoe het idee kan werken.


Bekijk en ervaar het zelf via onderstaande link! 

(Open de link via desktop of met een iPhone 11 Max voor de beste ervaring!)https://www.figma.com/proto/vz2VrFRxeCCdZWHdisq6fq/Afstuderen-Sara-Huijgen?node-id=1%3A92&scaling=scale-downs