S•O•F•F•I

Door Niels Pruissen

Geconcentreerd werken, altijd overzicht, een structuur waar je u tegen zegt, zo fit als een hoentje en nooit last van stress….

Is dit uw beeld of herkent u zich meer in de volgende omschrijving: slapeloze nachten, vermoeid opstaan, oplopen tegen deadlines en snel afgeleid?

Dan heeft u waarschijnlijk last van stress en  is dit misschien wel dé oplossing: SOFFI.

2020 | Afstudeerproject

Door middel van een vast patroon op te bouwen in de dag en op tijd ontspanning te nemen, kan veel stress voorkomen worden. SOFFi kan hierbij helpen.

SOFFI biedt vier mogelijkheden aan die kunnen helpen bij:
    • slaap
    • ontspanning
    • focus
    • fysieke inspanning

Naar behoefte kan met SOFFI de juiste keuze gemaakt worden uit één van de bovenstaande mogelijkheden. Hierbij is een koptelefoon (of oortjes) noodzakelijk.

Na elke keuze wordt eerst een ademhalingsoefening uitgesproken die gedaan moet worden. Na enkele minuten zal deze overgaan in de muziek die bij de gekozen behoefte past.
Door SOFFI op vaste tijden - of tijdens de momenten dat het nodig is – te gebruiken, zal na verloop van tijd een klassieke conditionering optreden. Dit wil zeggen dat alleen al bij het horen van de betreffende muziek, de ontspanning of focus al in zal treden.

LET OP: het wil dus niet zeggen dat SOFFI gebruikt wordt tijdens de activiteit, ontspanning, etc., maar voorafgaand aan de volgende fase van de dag. Voorbeeld: na een drukke werkdag is de zin om ’s avonds nog te sporten zo ongeveer nihil. Om in de juiste mindset te komen kan de module fysieke inspanning op SOFFI gebruikt worden, voorafgaand aan het sporten.

Er is een digitale webversie van SOFFI beschikbaar op: http://www.nielspruissen.nl/soffi/index.html (gebruik de muis om SOFFI te draaien.)