Smart PhoneCase

Een slimmere variant op bestaande telefoonhoesjes.

Remy Corneille & Yason Moeniralam | 2020 | Graduation Work | Product Design

Digitale communicatie is een belangrijk onderdeel geworden van het menselijk leven. Het verdienmodel van grote tech bedrijven is echter gebaseerd op het leren kennen, afleiden en verleiden van gebruikers. Er wordt een tunnelvisie gecreëerd; mensen denken zelf niet meer na en hoeven alleen nog te consumeren. Door deze passieve houding verliezen mensen de controle over hun consumptiegedrag, hetgeen invloed heeft op hun eigen identiteit. 

 

Door middel van dit onderzoek willen wij bereiken, dat de gebruiker meer controle krijgt over de besteding van zijn schermtijd. Dit met als doel de vatbaarheid voor ontwerp-patronen te verminderen. Wanneer de controle toeneemt, zal de gebruiker minder tijd verspillen aan zaken die hem weerhouden van het bereiken van persoonlijke doelen. Deze persoonlijke doelen zorgen juist voor het geluk, dat uiteindelijk de kwaliteit van leven bevordert. 

 

Onze focus gaat uit naar studenten van 18 tot en met 26 jaar. Deze doelgroep bevindt zich in een belangrijke fase van ontwikkeling en staat in de bloei van hun leven. Tevens is deze doelgroep opgegroeid met mobiele telefoons en is digitale communicatie een tweede natuur geworden.  

 

Uit ons onderzoek is gebleken dat onze doelgroep gemiddeld 32 uur per week  besteedt aan zijn mobiele telefoon. Dit is maar liefst een gemiddelde werkweek voor volwassenen! De doelgroep geeft aan bewust te zijn van het feit, dat te veel schermtijd schadelijk is voor de gezondheid. Het bewustzijn ontglipt hen tijdens het telefoongebruik, omdat ze zich focussen op de gepersonaliseerde content. Hierdoor is er geen ruimte om de gedachten te verzetten. Dit leidt ertoe dat gebruikers langere tijd in een consumerende flow blijven hangen.

 

Uit de testen van onze prototypes is gebleken, dat een fysieke oplossing de gebruiker het beste in staat stelt om zijn schermtijd onder controle te krijgen. Door LED-verlichting te plaatsen in de zijkanten van een telefoonhoesje, kunnen wij de gebruiker voorzien van feedback. Omdat dit binnen het gezichtsveld valt, kunnen we zowel subtiele feedback geven, als de volledige aandacht trekken.  

 

Door deze feedback op de juiste momenten te activeren, kunnen wij de gebruiker met een lichte stopping que heel even uit de flow halen en het besef van tijd en ruimte teruggeven. De feedback die de gebruiker ontvangt, maakt hem bewust van zijn eigen schermtijd. Dit geeft hem de mogelijkheid om uit zichzelf te stoppen. De gebruiker zal de controle langzamerhand terugkrijgen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan zal een heftige stopping que de gebruiker ‘overstimuleren’ door intense prikkeling toe te passen. De gebruiker zal uiteindelijk de telefoon weg leggen.