Sharing = Caring

By Nick van Eck

Voor mijn afstudeerproject voor de opleiding Communication & Multimedia Design in Breda ben ik samen met het webdesign-bedrijf Intermix tot een mooie opdracht gekomen. 

Met mijn project heb ik een nieuwe manier van ontwikkelingshulp ontworpen om, door middel van een mobiele app, transparantie, gelijkheid, betrokkenheid en effectiviteit te bevorderen.

Bekijk en ervaar het zelf op:

cutt.ly/sharing-is-caring


Tech | 2020 | Graduation Work

Tijdens mijn afstudeerproject heeft de volgende onderzoeksvraag centraal gestaan:

"Hoe kan een digitale toepassing een nieuwe betekenis geven aan de huidige manier van ontwikkelingshulp, waardoor transparantie, gelijkheid, betrokkenheid en de effectiviteit hiervan wordt bevorderd?"

We geven namelijk al 70 jaar ontwikkelingshulp en uit uit de feiten blijkt dat ontwikkelingshulp zeker effectief is tegen extreme armoede: in 25 jaar tijd is extreme armoede gehalveerd. Toch leeft nog 41% in een land als Afrika onder de armoedegrens van $ 1,90 per dag.

Ontwikkelingshulp helpt dus degelijk, maar toch heerst er nog te veel armoede in de wereld. De allerarmsten worden door het toedoen van corrupte regeringen vaak niet eens bereikt. De huidige manier van geld doneren is ook niet altijd even efficiënt. De gezinnen in ontwikkelingslanden ontvangen vaak hulp waar zij zelf niks over te zeggen hebben. Uit onderzoek blijkt juist dat de mensen zelf het beste weten wat zij nodig hebben.

Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende journalisten en ontwikkelingsorganisaties in Nederland benaderd en geïnterviewd om meer te weten te komen over de problematiek in ontwikkelingslanden. Daarbij heb ik ook mensen in Nederland benaderd en geïnterviewd die wel eens of regelmatig zo’n ontwikkelingsorganisatie steunen. Wat uit dit onderzoek blijkt, is dat de wil om mensen te helpen zeker aanwezig is, maar mensen toch al snel huiverig worden als het gaat om ontwikkelingshulp. 

Om dichter bij de gewenste doelgroepen elders te komen, ben ik op zoek gegaan naar een betrouwbare, lokale vrijwilligersorganisatie in een van de armste landen van Zuid-Afrika: Oeganda. Zo kwam ik terecht bij de non-profitorganisatie Give Hope Uganda. Dankzij deze organisatie heb ik door middel van interviews veel kennis opgedaan over de doelgroep die in zo’n gemeenschap woont. Uit deze kennis werd mij onder andere duidelijk dat veel van de mensen die in armoede leven ontzettend veel plannen en wensen hebben, zoals het starten van een eigen, kleine onderneming. 

Uit mijn onderzoek blijkt ook dat juist deze kleine tot middelgrote ondernemingen belangrijk middelen zijn voor de bestrijding van armoede. De gevolgen van deze ondernemingen zijn fantastisch voor de economische ontwikkelingen in zo’n gemeenschap. Zo ontstaat er werkgelegenheid en economische groei, wat armoede bestrijdt. Door een gebrek aan kennis en specialisatie en beperkte toegang tot financiering in ontwikkelingslanden is dit voor veel mensen helaas niet toereikend.

Gelukkig zijn er vandaag de dag verschillende technologieën die hier verandering in kunnen brengen. Zo kwam ik bijvoorbeeld uit op Mobile Money: een mobiele rekening waar je in principe alleen een simkaart voor nodig hebt. Doordat het een goedkope en makkelijke manier van bankieren is, is het razend populair in een ontwikkelingsland als Afrika.

In een land als Nederland zijn we dankzij technologie altijd met elkaar verbonden en door middel van social media delen we van alles met elkaar, maar ook zakelijke kennis delen we online. Daarom heb ik een platform in de vorm van een mobiele app ontworpen waar wij, maar ook de gemeenschappen in ontwikkelingslanden deel aan kunnen nemen. 

Sharing = Caring is een app waarin het delen van onder andere kennis en de positieve gevolgen hiervan centraal staan. Non-profitorganisaties als Give Hope Uganda kunnen hun communities en bijbehorende projecten hierop aanmelden. Dit kunnen algemene projecten zijn, zoals het aanleggen en toegankelijk maken van schoon drinkwater, maar ook individuele projecten, zoals het opzetten van een pluimveebedrijf of het renoveren van een huis. Ieder individueel project is gekoppeld aan een of meerdere individuele personen. De gebruikers van deze app kunnen op hun manier bijdragen aan een project en dit volgen van het begin tot het einde. Deze app biedt transparantie, gelijkheid, betrokkenheid en effectiviteit voor alle deelnemers. 

In mijn prototype kun je ervaren hoe je als gebruiker de app kan gebruiken. Dankzij de organisatie Give Hope Uganda heb ik een echte community waar zij werkzaam zijn in het prototype verwerkt: Bukasa Village. Hier heb ik een aantal echte projecten aan toegevoegd. Daarbij heb ik het door middel van de technologie Mobile Money mogelijk gemaakt om deze projecten en mensen financieel te steunen.

Wil jij deze app ervaren? Dat kan op: 
cutt.ly/sharing-is-caring