Ludum Stercore

By Danilo van den Beemt & David Wolters

De huidige manier van storytelling binnen games is achterhaald. Games hebben de unieke mogelijkheid om op een interactieve manier een verhaal te vertellen aan de speler. Ludum Stercore is een multimedia project gericht om de ontwikkelaars van morgen te leren wat interactie voor storytelling kan betekenen. Met behulp van zowel theorie als praktijk creëert de werkwijze van Ludum Stercore  een nieuwe generatie aan interactieve storytelling.

Interactive Storytelling | 2020 | Graduation Work


Het denken in objecten in plaats van processen is het hart van het probleem voor het gebruik van de computer als medium voor artistieke expressie. Alle voorgaande media waren objectgericht, boeken, film, tv, muziek etc. waren allemaal gebaseerd op objecten. Wat de computer uniek maakt is de mogelijkheid om informatie te verwerken. De computer kan naar de gebruiker luisteren, deze informatie verwerken en terugpraten. De computer is de enige media vorm die met zijn gebruiker kan interacteren.

Wij geloven dat de ervaren complexiteit van een interactie belangrijker is dan de daadwerkelijke complexiteit. Wanneer de ervaring is, dat de verwachtingen voor een zeer complex interactief systeem uitkomen, resulteert het in een betere game. Desondanks de daadwerkelijke complexiteit.