Let's Connect

By Frederieke Bremer

Het ontwerpen van communicatieoplossingen waarbij je gebruik maakt van multimediale hulpmiddelen heeft centraal gestaan in mijn studie aan de Avans Hogeschool. Daarbinnen heeft het zoeken naar verbinding mij steeds geïntrigeerd. Effectieve verbindingen zijn vaak situationeel bepaald en dat maakt het voor mij als ontwerper interessant om steeds weer op zoek te gaan naar het juiste antwoord.

Human | 2020 | Graduation Work | frederiekebremer@hotmail.com

" In deze applicatie  leer ik op een leuke en makkelijke manier mijn collega's kennen! "

Charlotte van Hugten (Scrum master - Ordina)


HET ONDERZOEK

Bij mijn afstudeeronderzoek heeft de volgende hoofdvraag centraal gestaan: " Hoe kan een intervisie methode zorgen voor meer onderlinge verbinding tussen de scrum masters en agile coaches van de afdeling Requirements van Ordina?"

Het probleem is duidelijk. De afdeling moet als team samenwerken, maar omdat de doelgroep bij de klant werkt en niet op kantoor is onderlinge verbinding maken niet vanzelfsprekend.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er uitgebreid onderzoek gedaan waarbij het management, diverse medewerkers, experts en deskresearh een grote rol speelde. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse ontwerpmethodes en de ontwerpcirkel van CMD. Alles was erop gericht om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in het vraagstuk. Het onderzoek heeft geleid tot een drietal kernpunten namelijk: behoefte aan kennisdeling, het versterken van de onderlinge verbinding en meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling.


DE OPLOSSING


De kernpunten zijn in diverse prototypes getest en samengevoegd in het eindproduct: Let's Connect. Dit is een applicatie waarbij je door middel van een intervisieproces een hulpvraag binnen een team oplost. Door samen te werken aan een oplossing ontstaan er onderlinge verbindingen. Om elkaar op een speelse manier op persoonlijk vlak te leren kennen zijn er gamification elementen toegevoegd. De applicatie is ontworpen aan de hand van diverse ontwerpcriteria.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je in de applicatie een hulpvraag inzien, insturen en een sessie starten. Wanneer je een sessie start, begin je met een quiz over jouw teamleden. Gevolgd door stellingen over de hoofdvraag, waarna je de intervisie sessie start met jouw team. De uitkomst wordt vervolgens gedeeld met de hulpvrager. Door het toegevoegde spelelement kan je tijdens de sessie punten verdienen. Hierbij kan je groeien in levels en worden er periodiek deelnemers in het zonnetje gezet. Dit zijn deelnemers die in veel sessies hebben deelgenomen en dus moeite hebben gedaan om andere teamleden te helpen/kennen.


DE INZET


Let's Connect zal tijdens een meeting met de afdeling worden geïntroduceerd en gebruikt. De afdeling zal als eerste de applicatie testen waarna het later verder uitgezet kan worden bij andere afdelingen van Ordina.

 


HET ONDERZOEK

Bij mijn afstudeeronderzoek heeft de volgende hoofdvraag centraal gestaan: " Hoe kan een intervisie methode zorgen voor meer onderlinge verbinding tussen de scrum masters en agile coaches van de afdeling Requirements van Ordina?"

Het probleem is duidelijk. De afdeling moet als team samenwerken, maar omdat de doelgroep bij de klant werkt en niet op kantoor is onderlinge verbinding maken niet vanzelfsprekend.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er uitgebreid onderzoek gedaan waarbij het management, diverse medewerkers, experts en deskresearh een grote rol speelde. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse ontwerpmethodes en de ontwerpcirkel van CMD. Alles was erop gericht om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in het vraagstuk. Het onderzoek heeft geleid tot een drietal kernpunten namelijk: behoefte aan kennisdeling, het versterken van de onderlinge verbinding en meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling.


DE OPLOSSING


De kernpunten zijn in diverse prototypes getest en samengevoegd in het eindproduct: Let's Connect. Dit is een applicatie waarbij je door middel van een intervisieproces een hulpvraag binnen een team oplost. Door samen te werken aan een oplossing ontstaan er onderlinge verbindingen. Om elkaar op een speelse manier op persoonlijk vlak te leren kennen zijn er gamification elementen toegevoegd. De applicatie is ontworpen aan de hand van diverse ontwerpcriteria.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je in de applicatie een hulpvraag inzien, insturen en een sessie starten. Wanneer je een sessie start, begin je met een quiz over jouw teamleden. Gevolgd door stellingen over de hoofdvraag, waarna je de intervisie sessie start met jouw team. De uitkomst wordt vervolgens gedeeld met de hulpvrager. Door het toegevoegde spelelement kan je tijdens de sessie punten verdienen. Hierbij kan je groeien in levels en worden er periodiek deelnemers in het zonnetje gezet. Dit zijn deelnemers die in veel sessies hebben deelgenomen en dus moeite hebben gedaan om andere teamleden te helpen/kennen.


DE INZET


Let's Connect zal tijdens een meeting met de afdeling worden geïntroduceerd en gebruikt. De afdeling zal als eerste de applicatie testen waarna het later verder uitgezet kan worden bij andere afdelingen van Ordina.