Koe Welzijn

By Sara Huijgen

Voor mijn afstudeerproject aan de opleiding Communication & Multimedia Design in Breda ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe soort koeienstal. 

Met mijn ontwerp wil ik verschillende partijen in laten zien dat het welzijn van de koe niet alleen optimaal kan zijn wanneer een stal heel groot is of de koe zoveel weide uren paar jaar heeft. Er zijn veel meer factoren die meespelen voor een goed welzijn van de koe. Al deze indicatoren zijn meegenomen in het ontwerp van de koeien stal, dit is te zien in mijn 3D ontwerp. 

Bekijk de stal op:

https://view.genial.ly/5f324d92e504170d00f40da3/interactive-image-interactieve-stal

Void | 2020 | Graduation Work

Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp deze dagen, consumenten, burgers en de overheid stellen namelijk steeds hogere eisen op dit gebied. Ik ben zelf een echte dierenliefhebber en ben dus van mening dat dieren een zo goed mogelijk welzijn verdienen. Zeker bij dieren die worden gebruikt in productie processen kan het welzijn op sommige vlakken beter. 


Er zijn tegenwoordig veel discussies tussen verschillende partijen over dit onderwerp. Het gaat hier vaak over de hoge eisen op gebied van welzijn die worden gesteld door burgers en consumenten in combinatie met financiën. Vooral bij dieren die worden gebruikt in productie processen is de vraag of het welzijn wel optimaal is en wellicht nog beter kan.  Zo bestaat er de discussie tussen Wakker Dier en LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) over de omvang van stallen. Volgens Wakker Dier zegt de omvang van een stal niets over het welzijn van de dieren. Dit omdat met het vergroten van de omvang van de stal, ook het aantal dieren in deze stal toeneemt. Op deze manier hebben de dieren nog steeds even veel/weinig ruimte als in een stal van een kleinere omvang. Volgens Wakker Dier zijn de gevolgen bij brand of een ziekte uitbraak in zo’n mega stal niet te overzien. LTO beweert vervolgens dat dit niet waar is. Zij zeggen juist dat zulke hypermoderne bedrijven de nieuwste technieken hebben en daarom dus zelden worden getroffen door stalbrand.
De belangrijkste reden voor deze mega stallen is dat consumenten, burgers en overheid steeds hogere eisen stellen aan de veehouderij. Dit zijn regels op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Om te kunnen voldoen aan deze extra, vaak bovenwettelijke eisen, doen boeren extra investeringen. Om deze investeringen terug te kunnen verdienen en dieren extra ruimte in de stal te kunnen geven, is volgens LTO Nederland een bepaalde schaalgrootte soms nodig. Maar kan dierenwelzijn en dierengezondheid niet op een andere manier ook optimaal zijn?

Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren, namelijk voeding, huisvesting, gedrag en gezondheid. De term dierenwelzijn kan ook om de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan. De bezorgdheid voor het dierenwelzijn kan gebaseerd zijn op de kennis dat dieren net als mensen voelen en dus pijn kunnen lijden en dat de mens zorg voor hen moet dragen, in het bijzonder wanneer dieren in dienst worden gesteld van de mens. In dienst stellen van dieren voor de mens gebeurt bijvoorbeeld bij melkkoeien. Zij werken als het ware voor de boer, de boer is in dit geval dus in de eerste lijn verantwoordelijk voor het welzijn van zijn koeien.

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat een goed welzijn voor dieren, in dit geval melkkoeien niet alleen in de omvang van een melkstal zit. Er zijn veel meer factoren die meespelen, namelijk:
-goede voeding
-goede huisvesting
-goede gezondheid
-normaal gedrag kunnen vertonen

Ook onder deze factoren zijn weer een aantal specifieke punten die na te leven zijn voor een goed welzijn. Al deze punten heb ik meegenomen in mijn ontwerp van een koeienstal, deze stal is ontworpen om de verschillende partijen (Wakker Dier en LTO) in te laten zien dat je ook een stal kunt ontwerpen waarbij het welzijn en de gezondheid voorop staan zonder dat dit gelijk een megastal moet zijn. De koeien zijn tenslotte de werknemers van de boer en verdienen dus de beste behandeling. 

Het ontwerp van de stal is uitgewerkt als een interactief 3D model. Er is de mogelijkheid om de punten aan te klikken op de foto en te bekijken wat er in dat gedeelte van de stal wordt gedaan om het welzijn van de koeien zo optimaal mogelijk te maken.

Bekijk de hele discussie en idee online op: https://koewelzijn.nl/