Kariki

By Amy van Loenhout & Maaike Rommens

Een gesprek voeren kan soms lastig zijn. Zeker wanneer je je beide in een compleet andere belevingswereld bevind. Er ontstaat tegenwoordig een vervreemding tussen ouder/verzorger en kind, doordat er te weinig oprechte interesse wordt getoond en daarmee de juiste vragen niet gesteld worden. De vraag is dan ook: Hoe openen we een comfortabel gesprek tussen ouder en kind, waarbij de belangen van het kind centraal staan?

Human | 2020 | Graduation Work

"Kariki is daarom ontwikkeld voor de ouders, vanuit de belangen van het kind."

Amy van Loenhout & Maaike Rommens

Tegenwoordig lijkt de band tussen ouder/verzorger en kind steeds verder te verzwakken. Ouders ondervinden meer moeite om goed te kunnen communiceren met hun kind, mede door de komst van het internet en in het bijzonder sociale media. Uit interviews met psychologen en ouders bleek dat er vaak te weinig interesse is vanuit de ouders naar het kind toe. Ook hebben ouders vaak moeite met het stellen van de juiste vragen. De formulering van vragen die zij gebruiken vindt het kind vaak moeilijk of niet leuk om te beantwoorden. Aan de hand van dit onderzoek is er een vraagstuk geformuleerd:

Hoe openen we een comfortabel gesprek tussen ouder en kind, waarbij de belangen van het kind centraal staan?

Uit dit vraagstuk is het gezinsspel Kariki ontstaan. Kariki is een bordspel dat ontwikkeld is om ouders/verzorgers en kinderen in gesprek te krijgen. De spelers bevinden zich op een onbewoond eiland en moeten door het beantwoorden van vragen vooruit komen op het spelbord. Dit zijn geen vragen gebaseerd op kennis, maar gaan juist over de spelers zelf. Het spel laat zien op welke manier ouders vragen aan hun kind kunnen stellen vanuit oprechte interesse. Dit zal ouders vervolgens helpen in het leren van gesprekstechnieken om de band met hun kind te verbeteren. Door dit te verwerken in een spel zal er een positieve interactie ontstaan en voelen ouders zich niet op hun fouten gewezen. Het spel is bedoeld om ouders op een zo natuurlijk mogelijke manier te leren om te gaan met deze gesprekstechnieken zodat zij deze op lange termijn kunnen toepassen en op die manier een goede band kunnen onderhouden. Het spel zorgt er daarnaast op zichzelf al voor dat ze elkaar beter leren kennen.

Om naast het spel de dagelijkse interactie te bevorderen, is er een extra product ontwikkeld. Dit is een scheurkalender die voor elke dag een vraag bevat die binnen het gezin besproken kan worden. Het is hierbij van belang dat beide partijen bereid zijn om tijd voor elkaar te nemen. Door een dagelijkse reactie tussen ouder/verzorger en kind teweeg te brengen, wordt de vertrouwensband tussen beide opgebouwd. Uit marktonderzoek bleek ook dat de huidige oplossingen gerelateerd aan dit vraagstuk zich voornamelijk richten op de ouder en niet op het kind. Kariki is daarom ontwikkeld voor de ouders, vanuit de belangen van het kind. De spelelementen van Kariki dragen bij aan de fantasierijke wereld van het kind en doordat het geen eenzijdige vragen zijn vanuit de ouder ontstaat er een gesprek dat twee richtingen op gaat, in plaats van één.

Eigen positionering

Het gebrek van interesse vanuit de ouder komt vaak voor. Omdat het niet altijd hoeft te liggen aan ouders die geen moeite willen doen, maar dat ze gewoon niet weten hoe, is het voor ons belangrijk om andere ouders hierin te ondersteunen.


Tegenwoordig lijkt de band tussen ouder/verzorger en kind steeds verder te verzwakken. Ouders ondervinden meer moeite om goed te kunnen communiceren met hun kind, mede door de komst van het internet en in het bijzonder sociale media. Uit interviews met psychologen en ouders bleek dat er vaak te weinig interesse is vanuit de ouders naar het kind toe. Ook hebben ouders vaak moeite met het stellen van de juiste vragen. De formulering van vragen die zij gebruiken vindt het kind vaak moeilijk of niet leuk om te beantwoorden. Aan de hand van dit onderzoek is er een vraagstuk geformuleerd:

Hoe openen we een comfortabel gesprek tussen ouder en kind, waarbij de belangen van het kind centraal staan?

Uit dit vraagstuk is het gezinsspel Kariki ontstaan. Kariki is een bordspel dat ontwikkeld is om ouders/verzorgers en kinderen in gesprek te krijgen. De spelers bevinden zich op een onbewoond eiland en moeten door het beantwoorden van vragen vooruit komen op het spelbord. Dit zijn geen vragen gebaseerd op kennis, maar gaan juist over de spelers zelf. Het spel laat zien op welke manier ouders vragen aan hun kind kunnen stellen vanuit oprechte interesse. Dit zal ouders vervolgens helpen in het leren van gesprekstechnieken om de band met hun kind te verbeteren. Door dit te verwerken in een spel zal er een positieve interactie ontstaan en voelen ouders zich niet op hun fouten gewezen. Het spel is bedoeld om ouders op een zo natuurlijk mogelijke manier te leren om te gaan met deze gesprekstechnieken zodat zij deze op lange termijn kunnen toepassen en op die manier een goede band kunnen onderhouden. Het spel zorgt er daarnaast op zichzelf al voor dat ze elkaar beter leren kennen.

Om naast het spel de dagelijkse interactie te bevorderen, is er een extra product ontwikkeld. Dit is een scheurkalender die voor elke dag een vraag bevat die binnen het gezin besproken kan worden. Het is hierbij van belang dat beide partijen bereid zijn om tijd voor elkaar te nemen. Door een dagelijkse reactie tussen ouder/verzorger en kind teweeg te brengen, wordt de vertrouwensband tussen beide opgebouwd. Uit marktonderzoek bleek ook dat de huidige oplossingen gerelateerd aan dit vraagstuk zich voornamelijk richten op de ouder en niet op het kind. Kariki is daarom ontwikkeld voor de ouders, vanuit de belangen van het kind. De spelelementen van Kariki dragen bij aan de fantasierijke wereld van het kind en doordat het geen eenzijdige vragen zijn vanuit de ouder ontstaat er een gesprek dat twee richtingen op gaat, in plaats van één.

Eigen positionering

Het gebrek van interesse vanuit de ouder komt vaak voor. Omdat het niet altijd hoeft te liggen aan ouders die geen moeite willen doen, maar dat ze gewoon niet weten hoe, is het voor ons belangrijk om andere ouders hierin te ondersteunen.