Introspectie Fantasy

door Jurriën Vrijsen

Iedereen heeft tijdens zijn studie wel voor moeilijke keuzes gestaan. Keuzestress zal voor veel studenten dan ook niet iets onbekends zijn. Vreemd dat er vrij weinig tools op de markt zijn om dit stressgevoel te verminderen.

Om studenten te helpen met het verminderen van keuzestress heb ik een kaartspel ontwikkeld dat kan helpen bij het ontwikkelen van zelfkennis en introspectie.

Story | 2020 | Graduation Work

Je studie is een opeenstapeling van keuzes. Er zijn steeds meer mogelijkheden en de ene optie doet niet onder voor de ander. Het blijkt niet altijd makkelijk te navigeren. Van jongs af aan wordt ons geleerd dat de mogelijkheden eindeloos zijn en het is tegenwoordig helemaal en alleen aan jou, om uit te zoeken wat je wil in het leven. 

 

Er werd altijd gedacht dat meer keuzevrijheid zou leiden tot betere zelfontplooiing en daardoor ook een groter geluksgevoel.
Uit onderzoek blijkt echter dat te veel keuzevrijheid juist kan leiden tot meer (keuze)stress en keuze-verlamming.


Gelukkig zijn er ook verschillende manieren om deze stress in te perken. Het wegnemen van keuzes is nu eenmaal niet mogelijk, maar de stress kan wel verminderd worden. Door middel van introspectie en kritische naar jezelf te durven kijken kun je er achter komen waar jouw kwaliteiten en drijfveren liggen.

Met deze zelfkennis kun je kritischer kijken naar keuzes en adviezen die je in je omgeving toegereikt krijgt. Dit zorgt voor een bepaalde zekerheid bij de student en kun keuzestress verminderen.


Door dit samen te doen en elkaar vragen te stellen en te bespreken hoe jij de ander ziet, kom je samen beter tot nieuwe inzichten. Misschien ontdek je kwaliteiten die je in eerste instantie niet eens aan jezelf zou toekennen. Of misschien heb je altijd gedacht over een bepaalde kwaliteit te beschikken maar ligt er iets anders aan ten grondslag!


Daarom ben ik voor studenten bezig geweest met het ontwikkelen van een tool die de keuzestress kan verminderen door middel van samenwerken, reflectie en introspectie. 


Het Introspectie Fantasy kaartspel daagt de speler uit om samen met soortgenoten te reflecteren en samen introspectief naar zichzelf te kijken. In dit avontuur gaan de spelers verschillende scenario’s en vraagstellingen bespreken in de hoop zichzelf beter te leren kennen en nieuwe kwaliteiten te ontdekken. 

 

De fantasy storytelling elementen helpen de speler om hun verbeeldingskracht aan te wakkeren en de onderwerpen die ter sprake komen wat luchthartiger te maken. Daarnaast helpen deze elementen ook voor het creëren van afstand tot de eigen situatie waardoor men helderder en eerlijker naar zichzelf leert kijken. Daarvoor is er ook gekeken naar het tabletop genre (bijv.: Dungeons & Dragons) ter inspiratie voor dergelijke spelelementen ter bevordering van de interactie.