Imagination of Reality

Tim van Beloois


2020 | Graduation Work

"Waarom doen wij wat wij doen?"

Tim van Beloois

Welkom, mijn naam is Tim van Beloois. Tijdens mijn afstudeerfase heb ik een virtual reality experience gemaakt. In deze experience zult u in het leven stappen van een jongen uit Congo, genaamd Raphael. Hoe kan ik middels storytelling de mens laten ervaren wat macht met sociale posities, gelijkheid en leven van mensen kan doen? Dit is mijn ontwerpvraag. Ik wil proberen de mens te waarschuwen dat deze hunkering naar macht voortdurend in de geschiedenis terugkomt en men mag waarderen in welke positie zij nu zitten. Dit kan zomaar veranderen.Er is ervoor gekozen om dit doel te realiseren middels storytelling. Het medium wat hiervoor wordt gebruikt is virtual reality. De experience speelt zich af in Congo. Om precies te zijn in het Oosten, in de provincie Noord-Kivu. Als speler kruip je in de huid van Raphael, een jongen uit Congo. Het dorp waar Raphael woont is aangevallen door een gewelddadige militiegroep. Hierbij is iedereen omgekomen, gevlucht of meegenomen. Raphael was tijdens deze aanval niet aanwezig in zijn dorp. Hierdoor heeft hij de aanval overleeft. Je leert Raphael en zijn struggles kennen. Lukt het Raphael zijn doelen waar te maken?


Waarom doen mensen zoals ze doen, aan de hand van de tijd waarin zij leven? 
Deze vraag was het startpunt voor mijn project en ben ik gaan kaderen, omdat je dit zeer breed kan benaderen. Een thema wat er meteen uitsprong was sociale ongelijkheid en vrijheid. Ik ben van mening dat iedereen gelijk is aan elkaar ongeacht wat dan ook. Niemand hoort andere rechten te hebben door zaken als geloof, sekse of interesse. Iets wat zorgt voor oneerlijke rechten en verhoudingen tussen mensen is de hunkering naar macht, bezit en status. De geschiedenis heeft laten zien dat deze begrippen steeds in een cyclus weer naar boven komen drijven. Ze zorgen ervoor dat er oneerlijke verhoudingen kunnen ontstaan. In de praktijk geldt het recht van de sterkste.


Ik heb juist gekozen voor storytelling en virtual reality, omdat ik men in een ander leven wil laten stappen. Op deze manier hoop ik dat de boodschap het sterkst en meest duidelijk overkomt. Om dit te bewerkstelligen zijn er verschillende stappen gezet in het proces naar het eindontwerp. In 1e instantie is het doel zo helder en duidelijk mogelijk gekaderd. Op basis hiervan werd onderzoek gedaan naar 
onderwerpen, achtergronden en mensen. Vervolgens is het medium getest, de viritual reality bril. Is dit medium geschikt om op voort te boorduren? Toen ik deze vraag met een ja kon beantwoorden, is het verhaal tot stand gekomen en vormgegeven in het betreffende medium. Gaandeweg dit gehele proces zijn er user tests gedaan om het product te testen, ervaren en onderzoeken. Gedurende dit ontwerpproces werd er constant geïtereerd op alle  genoemde vlakken. Dit heeft geleidt tot de experience die nu te beleven is, Imagination of Reality.

Welkom, mijn naam is Tim van Beloois. Tijdens mijn afstudeerfase heb ik een virtual reality experience gemaakt. In deze experience zult u in het leven stappen van een jongen uit Congo, genaamd Raphael. Hoe kan ik middels storytelling de mens laten ervaren wat macht met sociale posities, gelijkheid en leven van mensen kan doen? Dit is mijn ontwerpvraag. Ik wil proberen de mens te waarschuwen dat deze hunkering naar macht voortdurend in de geschiedenis terugkomt en men mag waarderen in welke positie zij nu zitten. Dit kan zomaar veranderen.Er is ervoor gekozen om dit doel te realiseren middels storytelling. Het medium wat hiervoor wordt gebruikt is virtual reality. De experience speelt zich af in Congo. Om precies te zijn in het Oosten, in de provincie Noord-Kivu. Als speler kruip je in de huid van Raphael, een jongen uit Congo. Het dorp waar Raphael woont is aangevallen door een gewelddadige militiegroep. Hierbij is iedereen omgekomen, gevlucht of meegenomen. Raphael was tijdens deze aanval niet aanwezig in zijn dorp. Hierdoor heeft hij de aanval overleeft. Je leert Raphael en zijn struggles kennen. Lukt het Raphael zijn doelen waar te maken?


Waarom doen mensen zoals ze doen, aan de hand van de tijd waarin zij leven? 
Deze vraag was het startpunt voor mijn project en ben ik gaan kaderen, omdat je dit zeer breed kan benaderen. Een thema wat er meteen uitsprong was sociale ongelijkheid en vrijheid. Ik ben van mening dat iedereen gelijk is aan elkaar ongeacht wat dan ook. Niemand hoort andere rechten te hebben door zaken als geloof, sekse of interesse. Iets wat zorgt voor oneerlijke rechten en verhoudingen tussen mensen is de hunkering naar macht, bezit en status. De geschiedenis heeft laten zien dat deze begrippen steeds in een cyclus weer naar boven komen drijven. Ze zorgen ervoor dat er oneerlijke verhoudingen kunnen ontstaan. In de praktijk geldt het recht van de sterkste.


Ik heb juist gekozen voor storytelling en virtual reality, omdat ik men in een ander leven wil laten stappen. Op deze manier hoop ik dat de boodschap het sterkst en meest duidelijk overkomt. Om dit te bewerkstelligen zijn er verschillende stappen gezet in het proces naar het eindontwerp. In 1e instantie is het doel zo helder en duidelijk mogelijk gekaderd. Op basis hiervan werd onderzoek gedaan naar 
onderwerpen, achtergronden en mensen. Vervolgens is het medium getest, de viritual reality bril. Is dit medium geschikt om op voort te boorduren? Toen ik deze vraag met een ja kon beantwoorden, is het verhaal tot stand gekomen en vormgegeven in het betreffende medium. Gaandeweg dit gehele proces zijn er user tests gedaan om het product te testen, ervaren en onderzoeken. Gedurende dit ontwerpproces werd er constant geïtereerd op alle  genoemde vlakken. Dit heeft geleidt tot de experience die nu te beleven is, Imagination of Reality.