Het leven van Merel

by Melissa Meeuwissen

De serious game is te spelen op: 

melissameeuwissen.nl/
hetlevenvanmerel

Human | 2020 | Graduation Work Meer informatie: melissameeuwissen@hotmail.com

"Een serious game
over de vanzelfsprekendheid van een kind
"

- Melissa Meeuwissen

Mantelzorg is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Steeds meer mensen zullen bewust of onbewust mantelzorger worden. De druk op mantelzorgers is een probleem voor de maatschappij. Dit kom omdat mantelzorgers zich niet bewust zijn van hun rol en de bijbehorende druk. Deze druk zorgt ervoor dat zij niet goed kunnen ontspannen. De druk op jonge mantelzorgers is nog groter omdat zij niets anders gewend zijn en vaak met hun thuissituatie en dus hun rol als mantelzorger zijn opgegroeid. 

Deze serious game wordt op een speelse manier ingezet als diagnostische tool voor het herkennen van jonge mantelzorgers. De gebruiker zal zijn of haar rol gaan herkennen. Dit zal gebeuren door spelletjes, die de taken van jonge mantelzorgers representeren, te voltooien. Daarnaast zal dit ook gebeuren door gesprekken te voeren met Merel, een jonge mantelzorger en haar dagboek te lezen. Aan de hand van de keuzes die de gebruiker maakt, zullen er aanknopingspunten zijn voor de rol die zij hebben. De gebruiker kan twee rollen krijgen. Die van jonge mantelzorger en de rol van 'gewoon' kind. Aan de hand van deze 'diagnose' worden er ondersteunende handvatten aangeboden voor die specifieke rol. 

Het beoogde doel van dit project is geformuleerd in een hoofdvraag: 'hoe kunnen jonge mantelzorgers leren inzien dat hun taken niet vanzelfsprekend zijn, zodat zij beter zorg kunnen dragen voor zichzelf?' 
Uit de onderzoeken is gebleken dat veel jonge mantelzorgers niet weten dat zij deze rol hebben en deze niet vanzelfsprekend is. Herkenning van deze rol is dus noodzakelijk om in te kunnen zien dat hun taken anders zijn dan die van andere leeftijdsgenoten. Het doel is behaald omdat uit de metingen is gebleken dat er meer herkenning, maar vooral erkenning plaats heeft gevonden na het spelen van deze serious game. De gebruiker begrijpt na afloop beter wat de taken van jonge mantelzorgers zijn. 

Dit project kan in de toekomst uitgebreid worden door andere verhalen van jonge mantelzorgers te gebruiken. Ook zal deze serious game voor een andere doelgroep uitgebracht worden. Docenten zullen hierdoor makkelijker jonge mantelzorgers kunnen signaleren en ondersteunen. Hierdoor kunnen door maatwerk en ondersteuning de schoolprestaties van de jonge mantelzorgers verbeterd worden. Om dit te bewerkstelligen zal deze variant opgenomen kunnen worden in de bijscholing van docenten. Desondanks blijft het moeilijk om jonge mantelzorgers te herkennen, ondanks de handvatten die aangeboden worden. Er zal dus ook een extra ondersteunende voorlichting gegeven worden. 

Mantelzorg is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Steeds meer mensen zullen bewust of onbewust mantelzorger worden. De druk op mantelzorgers is een probleem voor de maatschappij. Dit kom omdat mantelzorgers zich niet bewust zijn van hun rol en de bijbehorende druk. Deze druk zorgt ervoor dat zij niet goed kunnen ontspannen. De druk op jonge mantelzorgers is nog groter omdat zij niets anders gewend zijn en vaak met hun thuissituatie en dus hun rol als mantelzorger zijn opgegroeid. 

Deze serious game wordt op een speelse manier ingezet als diagnostische tool voor het herkennen van jonge mantelzorgers. De gebruiker zal zijn of haar rol gaan herkennen. Dit zal gebeuren door spelletjes, die de taken van jonge mantelzorgers representeren, te voltooien. Daarnaast zal dit ook gebeuren door gesprekken te voeren met Merel, een jonge mantelzorger en haar dagboek te lezen. Aan de hand van de keuzes die de gebruiker maakt, zullen er aanknopingspunten zijn voor de rol die zij hebben. De gebruiker kan twee rollen krijgen. Die van jonge mantelzorger en de rol van 'gewoon' kind. Aan de hand van deze 'diagnose' worden er ondersteunende handvatten aangeboden voor die specifieke rol. 

Het beoogde doel van dit project is geformuleerd in een hoofdvraag: 'hoe kunnen jonge mantelzorgers leren inzien dat hun taken niet vanzelfsprekend zijn, zodat zij beter zorg kunnen dragen voor zichzelf?' 
Uit de onderzoeken is gebleken dat veel jonge mantelzorgers niet weten dat zij deze rol hebben en deze niet vanzelfsprekend is. Herkenning van deze rol is dus noodzakelijk om in te kunnen zien dat hun taken anders zijn dan die van andere leeftijdsgenoten. Het doel is behaald omdat uit de metingen is gebleken dat er meer herkenning, maar vooral erkenning plaats heeft gevonden na het spelen van deze serious game. De gebruiker begrijpt na afloop beter wat de taken van jonge mantelzorgers zijn. 

Dit project kan in de toekomst uitgebreid worden door andere verhalen van jonge mantelzorgers te gebruiken. Ook zal deze serious game voor een andere doelgroep uitgebracht worden. Docenten zullen hierdoor makkelijker jonge mantelzorgers kunnen signaleren en ondersteunen. Hierdoor kunnen door maatwerk en ondersteuning de schoolprestaties van de jonge mantelzorgers verbeterd worden. Om dit te bewerkstelligen zal deze variant opgenomen kunnen worden in de bijscholing van docenten. Desondanks blijft het moeilijk om jonge mantelzorgers te herkennen, ondanks de handvatten die aangeboden worden. Er zal dus ook een extra ondersteunende voorlichting gegeven worden.