De kracht van dyslexie

door Hanna Neve

Dyslectisch ben je je hele leven. Het raakt je complete identiteit en het heeft in elke fase van je leven weer een andere betekenis. In een schoolsysteem waar alleen de nadelen van dyslexie naar voren komen, kan dit voor een dyslectisch kind gevolgen hebben op sociaal en op emotioneel gebied. Geeft extra lezen en schrijven dan garantie op succes? Als je niet uitkijkt, kom je helemaal niet meer toe aan datgene waar je goed in bent. En laat dat laatste nou net datgene zijn waar we zelfvertrouwen door kunnen opbouwen.


2020 | Graduation Work

"Niemand die jou uitlegt dat wij als dyslecten gewoon anders denken"

Stephanie Bramer - HOI Foundation

Ik ben tijdens mijn onderzoek gaan geloven dat mensen met dyslexie een uniek voordeel hebben; hun speciale vermogen om complexe situaties te analyseren en originele manieren te vinden om problemen op te lossen. Vaardigheden die we steeds vaker nodig hebben in de snel veranderend informatiemaatschappij. Als Critical Maker en interactie ontwerper zag ik hier mijn kans om dat te maken waar ik als kind ook behoefte aan had. Dit resulteerde in een nieuwe ontwerpvraag: 

‘Hoe kan je een ervaring ontwerpen waarin het mogelijk is om dyslectische kinderen het dyslectische brein en de bijbehorende talenten te laten ontdekken zodanig dat het positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen?’

In de game 'De kracht van dyslexie' zijn vier STER-levels gebouwd. STER staat voor Samenhangende, Toekomstgerichte, Epische en Ruimtelijke denkkracht. Deze STER-krachten komen voort uit de hersenstructuur. Een dyslect heeft namelijk langere connecties tussen de minikolommen in het brein in vergelijking met een niet-dyslect. Dit zorgt ervoor dat dyslectici meer in grote gehelen denken. Hier zijn uitdagingen, maar dus ook talenten aan gekoppeld. Per level wordt er een STER-kracht uitgedaagd.

De vormgeving en levels van de game zijn niet alleen gebaseerd op de interesses van kinderen, maar ook op de STER-krachten zoals het episodische en ruimtelijke denkvermogen. 

Speel de game om te ervaren waar jij goed in bent. Misschien herken je nog niet zoveel, maar het is net zoals bij voetballen. Je baltechniek ontstaat niet vanzelf. Daar moet je voor trainen! Kijk wat je nu al herkent en vraag je ouders, familie, juf of meester waar zij vinden dat jij goed in bent. Jij bent misschien de volgende geniale uitvinder van onze tijd!

Ik ben tijdens mijn onderzoek gaan geloven dat mensen met dyslexie een uniek voordeel hebben; hun speciale vermogen om complexe situaties te analyseren en originele manieren te vinden om problemen op te lossen. Vaardigheden die we steeds vaker nodig hebben in de snel veranderend informatiemaatschappij. Als Critical Maker en interactie ontwerper zag ik hier mijn kans om dat te maken waar ik als kind ook behoefte aan had. Dit resulteerde in een nieuwe ontwerpvraag: 

‘Hoe kan je een ervaring ontwerpen waarin het mogelijk is om dyslectische kinderen het dyslectische brein en de bijbehorende talenten te laten ontdekken zodanig dat het positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen?’

In de game 'De kracht van dyslexie' zijn vier STER-levels gebouwd. STER staat voor Samenhangende, Toekomstgerichte, Epische en Ruimtelijke denkkracht. Deze STER-krachten komen voort uit de hersenstructuur. Een dyslect heeft namelijk langere connecties tussen de minikolommen in het brein in vergelijking met een niet-dyslect. Dit zorgt ervoor dat dyslectici meer in grote gehelen denken. Hier zijn uitdagingen, maar dus ook talenten aan gekoppeld. Per level wordt er een STER-kracht uitgedaagd.

De vormgeving en levels van de game zijn niet alleen gebaseerd op de interesses van kinderen, maar ook op de STER-krachten zoals het episodische en ruimtelijke denkvermogen. 

Speel de game om te ervaren waar jij goed in bent. Misschien herken je nog niet zoveel, maar het is net zoals bij voetballen. Je baltechniek ontstaat niet vanzelf. Daar moet je voor trainen! Kijk wat je nu al herkent en vraag je ouders, familie, juf of meester waar zij vinden dat jij goed in bent. Jij bent misschien de volgende geniale uitvinder van onze tijd!