Duurzaam heidwijzer

By Hidde Bosman

De generatie geboren in de jaren 90 is milieubewust en vind duurzaamheid belangrijk. Zij gaan voor een groene leefstijl en realiseren zich dat dit persoonlijke inzet en gedragsveranderingen van hen vraagt.

Ze recyclen, zijn bereid meer te betalen voor sociale en groene producten en kopen steeds vaker biologisch en online maar... zijn die online aankopen wel zo goed voor het milieu?

Tijdens het online winkelen ben je je nauwelijks bewust van hoe het product tot stand gekomen is. Welke grondstoffen en materialen zijn gebruikt? Hoe worden deze verwerkt? Hoe kies je uit dat gigantische aanbod de producten die het minst belastend zijn voor het milieu?

De Duurzaamheidwijzer helpt je tijdens het online shoppen om betere keuzes te maken!

Human | Environment | Online | 2020 | Graduation Work

"Als iedereen zou leven en consumeren als de gemiddelde Nederlander, dan hadden we 3,6 aardbollen nodig."

Natuur en Milieu

Steeds meer mensen houden zich bezig met het milieu, zijn zich er van bewust dat milieuproblemen niet vanzelf oplossen en willen hun steentje bijdragen.

In de praktijk blijkt het echter lastig om milieubewuste keuzes te maken. Er zijn oneindig veel verschillende factoren die een negatieve impact hebben op het milieu en voor de consument is niet altijd even duidelijk wat welke consequenties heeft. 

Als mens wil ik graag duurzaam leven. Als ontwerper vind ik het een uitdaging om informatie op een heldere, snelle manier bij de consument te krijgen en hen zo meer bewust te maken van de impact die zij op het milieu kunnen hebben. Mijn idee is dat kennis, bewustzijn en gebruiksvriendelijkheid maakt dat mensen zich betrokken voelen om actief te willen deelnemen aan het verbeteren van het milieu. Het verbeteren van het milieu is iets dat we samen moeten doen. Alleen zo kunnen we de aarde leefbaar houden.

In mijn onderzoek heb ik mij gericht op de doelgroep “Nederlanders tussen de 19 en 27 jaar oud die geïnteresseerd zijn in het milieu en duurzaamheid en regelmatig online aankopen doen”. Met behulp van enquêtes en interviews heb ik de doelgroep bevraagd en werd mij duidelijk dat ze zeer gemotiveerd zijn en zoekende naar steeds meer specifieke informatie.
Door deze doelgroep worden er dagelijks online aankopen gedaan. Zij geven aan informatie te missen over de impact die het produceren van hun aankopen heeft op het milieu. Zouden zij andere keuzes maken wanneer er een alternatief product is dat uit andere grondstoffen te produceren is, veel langer mee gaat of beter te recyclen is?

Door research ben ik meer te weten gekomen over de wijze waarop de doelgroep informatie aangereikt wil krijgen en hoe zij te motiveren zijn. 
Daarnaast heb ik informatie verzameld over de inhoudelijke achtergrond van grondstoffen en het verwerkingsproces daarvan. De ene grondstof is de andere niet, er zijn verschillen in het delven, het vervoeren en verwerken. De ene grondstof belast daarom de aarde ook meer dan de andere. Welke grondstof het meest milieubewust of milieubelastend is, is lastig te bepalen. Met behulp van deskundigen heb ik relevante data verzameld en deze omgezet in bruikbare en toegankelijke informatie.

Deze informatie is beschikbaar in de Duurzaamheidwijzer, een extensie die in een browser wordt geïnstalleerd.
De Duurzaamheidwijzer kijkt tijdens het online winkelproces met de gebruiker mee op de webpagina’s van webwinkels en signaleert de grondstoffen. Voor een gevonden grondstof berekent de extensie een score waarmee direct wordt aangegeven wat de impact van de aankoop op het milieu is, daarnaast krijgt de gebruiker uitvoerige informatie over de grondstof.
De score wordt gekoppeld aan een kleur en cijfer. De grondstoffen, die zijn aangetroffen op een webpagina van een webwinkel, kunnen in drie verschillende kleuren worden gemarkeerd. De kleuren geven aan of een grondstof onvoldoende (rood), matig (geel) of voldoende (groen) scoort. Door de markering is het voor de gebruiker snel mogelijk om te zien hoeveel impact het verwerken van een grondstof gehad heeft op het milieu. 

Elke grondstof wordt getoetst aan de hand van acht categorieën namelijk; waterverbruik, energieverbruik, watervervuiling, arbeidsomstandigheden, CO2 uitstoot, recyclebaarheid, levensduur en toxische stoffen.
De gebruiker van de Duurzaamheidwijzer kan persoonlijke voorkeuren aangeven aan deze categorieën en deze zullen zwaarder mee tellen in de berekening. Via onderstaande link is een Excelsheet te downloaden, waarin de grondstoffen welke momenteel in de Duurzaamheidwijzer verwerkt zitten staan. Deze grondstoffen hebben elk een score per categorie gekregen. Bovenaan elke categorie kan een voorkeur aan of uit gezet worden. In de laatste kolom is het cijfer van de grondstof te zien. De grondstof kan een voldoende (2), matig (1) of onvoldoende (0) scoren per categorie. Zo kun je zien hoe de persoonlijke keuzes van de gebruiker de score beïnvloeden.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WYEONnp_2bAQ_fdv7JxLUoeGd7AKrz7h

De Duurzaamheidwijzer voorziet de consument van informatie en is te personaliseren, passend bij wat de gebruiker belangrijk vindt. 
De informatie die op dit moment beschikbaar is, is zeker nog niet genoeg. De data van de Duurzaamheidswijzer zou met behulp van verschillende deskundigen, milieu organisaties en andere betrokkenen verder uitgebouwd kunnen worden.
Het ultieme doel is het snel en overzichtelijk aanleveren van belangrijke informatie over producten. Hierdoor groeit het bewustzijn en wordt het voor de consument makkelijker om milieubewuste keuzes te maken.

Je kunt dit zelf ervaren door de extensie te instaleren via https://chrome.google.com/webstore/detail/duurzaamheidwijzer/pdffegjabadmnfkejompahkjofnaajog?utm_source=chrome-ntp-icon in Google Chrome

Steeds meer mensen houden zich bezig met het milieu, zijn zich er van bewust dat milieuproblemen niet vanzelf oplossen en willen hun steentje bijdragen.

In de praktijk blijkt het echter lastig om milieubewuste keuzes te maken. Er zijn oneindig veel verschillende factoren die een negatieve impact hebben op het milieu en voor de consument is niet altijd even duidelijk wat welke consequenties heeft. 

Als mens wil ik graag duurzaam leven. Als ontwerper vind ik het een uitdaging om informatie op een heldere, snelle manier bij de consument te krijgen en hen zo meer bewust te maken van de impact die zij op het milieu kunnen hebben. Mijn idee is dat kennis, bewustzijn en gebruiksvriendelijkheid maakt dat mensen zich betrokken voelen om actief te willen deelnemen aan het verbeteren van het milieu. Het verbeteren van het milieu is iets dat we samen moeten doen. Alleen zo kunnen we de aarde leefbaar houden.

In mijn onderzoek heb ik mij gericht op de doelgroep “Nederlanders tussen de 19 en 27 jaar oud die geïnteresseerd zijn in het milieu en duurzaamheid en regelmatig online aankopen doen”. Met behulp van enquêtes en interviews heb ik de doelgroep bevraagd en werd mij duidelijk dat ze zeer gemotiveerd zijn en zoekende naar steeds meer specifieke informatie.
Door deze doelgroep worden er dagelijks online aankopen gedaan. Zij geven aan informatie te missen over de impact die het produceren van hun aankopen heeft op het milieu. Zouden zij andere keuzes maken wanneer er een alternatief product is dat uit andere grondstoffen te produceren is, veel langer mee gaat of beter te recyclen is?

Door research ben ik meer te weten gekomen over de wijze waarop de doelgroep informatie aangereikt wil krijgen en hoe zij te motiveren zijn. 
Daarnaast heb ik informatie verzameld over de inhoudelijke achtergrond van grondstoffen en het verwerkingsproces daarvan. De ene grondstof is de andere niet, er zijn verschillen in het delven, het vervoeren en verwerken. De ene grondstof belast daarom de aarde ook meer dan de andere. Welke grondstof het meest milieubewust of milieubelastend is, is lastig te bepalen. Met behulp van deskundigen heb ik relevante data verzameld en deze omgezet in bruikbare en toegankelijke informatie.

Deze informatie is beschikbaar in de Duurzaamheidwijzer, een extensie die in een browser wordt geïnstalleerd.
De Duurzaamheidwijzer kijkt tijdens het online winkelproces met de gebruiker mee op de webpagina’s van webwinkels en signaleert de grondstoffen. Voor een gevonden grondstof berekent de extensie een score waarmee direct wordt aangegeven wat de impact van de aankoop op het milieu is, daarnaast krijgt de gebruiker uitvoerige informatie over de grondstof.
De score wordt gekoppeld aan een kleur en cijfer. De grondstoffen, die zijn aangetroffen op een webpagina van een webwinkel, kunnen in drie verschillende kleuren worden gemarkeerd. De kleuren geven aan of een grondstof onvoldoende (rood), matig (geel) of voldoende (groen) scoort. Door de markering is het voor de gebruiker snel mogelijk om te zien hoeveel impact het verwerken van een grondstof gehad heeft op het milieu. 

Elke grondstof wordt getoetst aan de hand van acht categorieën namelijk; waterverbruik, energieverbruik, watervervuiling, arbeidsomstandigheden, CO2 uitstoot, recyclebaarheid, levensduur en toxische stoffen.
De gebruiker van de Duurzaamheidwijzer kan persoonlijke voorkeuren aangeven aan deze categorieën en deze zullen zwaarder mee tellen in de berekening. Via onderstaande link is een Excelsheet te downloaden, waarin de grondstoffen welke momenteel in de Duurzaamheidwijzer verwerkt zitten staan. Deze grondstoffen hebben elk een score per categorie gekregen. Bovenaan elke categorie kan een voorkeur aan of uit gezet worden. In de laatste kolom is het cijfer van de grondstof te zien. De grondstof kan een voldoende (2), matig (1) of onvoldoende (0) scoren per categorie. Zo kun je zien hoe de persoonlijke keuzes van de gebruiker de score beïnvloeden.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WYEONnp_2bAQ_fdv7JxLUoeGd7AKrz7h

De Duurzaamheidwijzer voorziet de consument van informatie en is te personaliseren, passend bij wat de gebruiker belangrijk vindt. 
De informatie die op dit moment beschikbaar is, is zeker nog niet genoeg. De data van de Duurzaamheidswijzer zou met behulp van verschillende deskundigen, milieu organisaties en andere betrokkenen verder uitgebouwd kunnen worden.
Het ultieme doel is het snel en overzichtelijk aanleveren van belangrijke informatie over producten. Hierdoor groeit het bewustzijn en wordt het voor de consument makkelijker om milieubewuste keuzes te maken.

Je kunt dit zelf ervaren door de extensie te instaleren via https://chrome.google.com/webstore/detail/duurzaamheidwijzer/pdffegjabadmnfkejompahkjofnaajog?utm_source=chrome-ntp-icon in Google Chrome