Creative Bird

By Justin van Dijk

Creative agencies lopen tegen diverse obstakels aan bij de bestandsoverdracht gedurende het ontwerpproces. De functionaliteiten van het huidige aanbod van file transfer diensten schieten dan ook vaak te kort wanneer het om dit specifieke gebruiksscenario gaat. Met de applicatie 'Creative Bird' bied ik een oplossing aan bij dit probleem.


Probeer het uit op: www.justinvandijk.nl/creative-bird
(Enkel voor test doeleinden, dataopslag gelimiteerd)

Tech | 2020 | Graduation Work

Hoe kan ik het uitwisselen van (grote) design assets en het daarbij behorende feedbackproces tussen een Creative Agency en haar klant vereenvoudigen en verrijken, zodat er meer focus en tijd is voor het creatieve proces?

Onderzoeksvraag

LiveWall Concepts in Tilburg heeft mij erop gewezen dat Creative Agencies diverse obstakels ervaren bij het delen van bestanden gedurende het ontwerpproces. Met hulp en advies van LiveWall heb ik dit vraagstuk flink onder de loep genomen en heb ik het gehele probleem in diverse kleinere vraagstukken ontleed.

Door middel van een benchmark onderzoek heb ik een compleet beeld gekregen van de mogelijkheden en functionaliteiten op de huidige markt. Deze inzichten heb ik vervolgens verrijkt met inzichten uit diverse interviews met creatives.

Met de opgedane kennis heb ik 13 verschillende prototypes kunnen realiseren. Van low-fi frameworks tot high-fi prototypes in React. Na iedere realisatie volgde een analyse, waaruit ik weer diverse interessante inzichten uit kon halen. Op deze manier heb ik zeer iteratief onderzoek kunnen doen naar dit onderwerp.

Aan de hand van mijn onderzoek heb ik de volgende documenten op kunnen stellen:
-   Functionaliteiten overzicht
-   Aandachtspunten design & UX
-   Bouwplan prototype
-   Haalbaarheid concept

Met de bovenstaande documenten ben ik van start gegaan met het ontwikkelen van de applicatie. Op basis van het MSCW-model ben ik de app gaan bouwen en langzamerhand gaan verrijken met diverse functionaliteiten. Voor het bouwen van de applicatie heb ik gebruik gemaakt van de volgende middelen:
-   React.js
-   Google Firebase (database & storage)
-   Material UI
-   GitLab

Het is me gelukt om een volledig werkende (responsive) applicatie te bouwen die het voor iedereen mogelijk maakt om het concept te gebruiken/testen. Bestanden kunnen worden gedeeld en feedback kan worden verzameld. Daarnaast heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om bestanden op te vragen via een deelbare link en kan hier ook een checklist aan toevoegen. 

Het vereenvoudigen en verrijken van de dataoverdracht en de feedback gedurende het ontwerpproces is een probleem dat bestaat uit diverse obstakels. Ieder obstakel heeft zo zijn eigen oplossing in de vorm van een bepaalde functionaliteit of ontwerpkeuze binnen de applicatie. Zo heeft iedere door mij toegevoegde functionaliteit binnen de applicatie, als doel om een van deze obstakels te veroveren. In de proof of concept heb ik laten zien welke impact deze functionaliteiten kunnen hebben in het proces, maar ook is al snel duidelijk dat met de tijd er nog veel doorontwikkeld moet worden. 


LiveWall Concepts in Tilburg heeft mij erop gewezen dat Creative Agencies diverse obstakels ervaren bij het delen van bestanden gedurende het ontwerpproces. Met hulp en advies van LiveWall heb ik dit vraagstuk flink onder de loep genomen en heb ik het gehele probleem in diverse kleinere vraagstukken ontleed.

Door middel van een benchmark onderzoek heb ik een compleet beeld gekregen van de mogelijkheden en functionaliteiten op de huidige markt. Deze inzichten heb ik vervolgens verrijkt met inzichten uit diverse interviews met creatives.

Met de opgedane kennis heb ik 13 verschillende prototypes kunnen realiseren. Van low-fi frameworks tot high-fi prototypes in React. Na iedere realisatie volgde een analyse, waaruit ik weer diverse interessante inzichten uit kon halen. Op deze manier heb ik zeer iteratief onderzoek kunnen doen naar dit onderwerp.

Aan de hand van mijn onderzoek heb ik de volgende documenten op kunnen stellen:
-   Functionaliteiten overzicht
-   Aandachtspunten design & UX
-   Bouwplan prototype
-   Haalbaarheid concept

Met de bovenstaande documenten ben ik van start gegaan met het ontwikkelen van de applicatie. Op basis van het MSCW-model ben ik de app gaan bouwen en langzamerhand gaan verrijken met diverse functionaliteiten. Voor het bouwen van de applicatie heb ik gebruik gemaakt van de volgende middelen:
-   React.js
-   Google Firebase (database & storage)
-   Material UI
-   GitLab

Het is me gelukt om een volledig werkende (responsive) applicatie te bouwen die het voor iedereen mogelijk maakt om het concept te gebruiken/testen. Bestanden kunnen worden gedeeld en feedback kan worden verzameld. Daarnaast heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om bestanden op te vragen via een deelbare link en kan hier ook een checklist aan toevoegen. 

Het vereenvoudigen en verrijken van de dataoverdracht en de feedback gedurende het ontwerpproces is een probleem dat bestaat uit diverse obstakels. Ieder obstakel heeft zo zijn eigen oplossing in de vorm van een bepaalde functionaliteit of ontwerpkeuze binnen de applicatie. Zo heeft iedere door mij toegevoegde functionaliteit binnen de applicatie, als doel om een van deze obstakels te veroveren. In de proof of concept heb ik laten zien welke impact deze functionaliteiten kunnen hebben in het proces, maar ook is al snel duidelijk dat met de tijd er nog veel doorontwikkeld moet worden.