BOYOT

By Tessa Visser

Het dient algemeen bekend te zijn dat de bron van zowel ons plezier, onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst en tranen, geen andere is dan de hersenen. Het is in het bijzonder dit orgaan dat ons in staat stelt te denken, te zien en te horen en het lelijke van het schone, het kwade van het goede, het aangename van het onaangename te onderscheiden. Het zijn de hersenen ook waar zich de zetel bevindt van waanzin en krankzinnigheid, van angsten en verschrikkingen die ons bestormen, dikwijls ’s nachts, maar soms zelfs overdag; daar ligt de oorzaak van slapeloosheid en slaapwandelen, van gedachten die niet willen komen, van vergeten verplichtingen en van zonderlinge verschijnselen. 

- Hippocrates

Void | 2020 | Graduation Work

"Als onze hersenen zo simpel waren dat we ze zouden kunnen begrijpen, dan zouden wij zo simpel zijn dat we ze niet zouden kunnen begrijpen."

Albert Einstein

We hebben alle één ding gemeen en dat is het brein, ook wel de menselijke hersenen genoemd. De controlekamer dat boven in het lichaam is geplaatst. Daar waar alles wordt geregeld, maakt ons tot we zijn wie we zijn.  Het brein is het meest complexe orgaan van het menselijke lichaam. Alles wat we doen, denken, voelen en beleven ligt opgeslagen in onze hersenen. Hiermee maken we ook de keuze die ons op dat moment de juiste lijkt, beslissingen aan de hand van de situaties en handelen we hiernaar. Een keuze bied de gelegenheid, de vrijheid om te kiezen. Het is de puurste vorm van een vrije wil. Dat wat we steeds meer moeten gaan waarderen.

 

De vrijheid van onze eigen keuzes neemt steeds meer af. Door onze data meer vrij te geven worden de keuzes beperkt of zelfs voor je gemaakt. Al bij de geboorte dragen we een databubbel met ons mee. De vraag maar persoonlijke informatie van de persoon wordt groter. Bedrijven vragen steeds meer delen van deze bubbel, om je zo nog beter te kunnen benaderen. Wat uiteindelijk meer winst oplevert. Tot hoever willen we onze data vrij geven? En tot hoever laten we het maken van onze keuzes toe?

 

Stel, de hoeveelheid keuzes worden voor je gemaakt. Het nadenken hierover is niet meer nodig. Een wereld waarin de dagelijkse gebruikte objecten onze keuzes overnemen. De keuzes waar we hedendaags niet bij stil staan. Dat wat we als een normaal gedrag zien. Vertoond het individu zo nog een menselijk gedrag? Of leven we dan in een ideale wereld waarin er constant de juiste keuze voor het individu wordt gemaakt? Iets wat nu wordt gezien als iets onmogelijks, maar waar de mens wel langzaam naar toe gaat. Denk hierbij aan de slimme objecten dat men steeds meer in huis neemt. Ze worden volop gebruikt in de dagelijkse activiteiten. Ook de mobiele telefoon waar de mens haast niet meer zonder kan. Een apparaat dat constant aanstaat, afgaat en om aan dacht vraagt. Deze objecten leren van het gedrag van de mens en reageren hierop. Wat als zij met het gedrag van de mens gaan bemoeien? Een Amerikaans neurotechnologie bedrijf is bijvoorbeeld al bezig met het ontwikkelen van een chip, dat als een implantaat in de hersenen wordt geplaatst. Met als functie de afstand tussen de computer en de mens te verkleinen. het onwerkelijke is dichterbij dan we denken.


BOYOT vertoont een greep uit het dagelijks leven van drie verschillende personen, vanuit een first person view. BOYOT is een afkorting voor ‘beware of your own thoughts’. Je eigen gedachtengang moet van jezelf blijven en mag niet van je afgenomen worden. Men neemt door middel van BOYOT een kijkje in het brein van een ander, dat wat ‘nog’ onmogelijk is. De hardwerkende neuronen zijn op de achtergrond te zien en op de voorgrond hangen zeven schermen waarin de actuele data worden gevisualiseerd van de desbetreffende persoon. Met het first person view zichtbaar op het hoofdscherm in het midden geplaatst. De persoon doet zijn of haar dagelijkse activiteiten, maar bij een keuze wat volgens het systeem niet de juiste keuze is, krijgt de persoon een waarschuwingsscherm te zien. De keuze wordt hersteld, zoals het systeem het wel het juiste vindt.


BOYOT laat je zien hoe het is als de keuze niet meer gemaakt kan worden. Het geeft inzicht in het feit dat we ons brein moeten beschermen tegen deze praktijken. Omarm het brein en zie de schoonheid van de hersenen. Laat onze menselijke waarde niet afnemen.

We hebben alle één ding gemeen en dat is het brein, ook wel de menselijke hersenen genoemd. De controlekamer dat boven in het lichaam is geplaatst. Daar waar alles wordt geregeld, maakt ons tot we zijn wie we zijn.  Het brein is het meest complexe orgaan van het menselijke lichaam. Alles wat we doen, denken, voelen en beleven ligt opgeslagen in onze hersenen. Hiermee maken we ook de keuze die ons op dat moment de juiste lijkt, beslissingen aan de hand van de situaties en handelen we hiernaar. Een keuze bied de gelegenheid, de vrijheid om te kiezen. Het is de puurste vorm van een vrije wil. Dat wat we steeds meer moeten gaan waarderen.

 

De vrijheid van onze eigen keuzes neemt steeds meer af. Door onze data meer vrij te geven worden de keuzes beperkt of zelfs voor je gemaakt. Al bij de geboorte dragen we een databubbel met ons mee. De vraag maar persoonlijke informatie van de persoon wordt groter. Bedrijven vragen steeds meer delen van deze bubbel, om je zo nog beter te kunnen benaderen. Wat uiteindelijk meer winst oplevert. Tot hoever willen we onze data vrij geven? En tot hoever laten we het maken van onze keuzes toe?

 

Stel, de hoeveelheid keuzes worden voor je gemaakt. Het nadenken hierover is niet meer nodig. Een wereld waarin de dagelijkse gebruikte objecten onze keuzes overnemen. De keuzes waar we hedendaags niet bij stil staan. Dat wat we als een normaal gedrag zien. Vertoond het individu zo nog een menselijk gedrag? Of leven we dan in een ideale wereld waarin er constant de juiste keuze voor het individu wordt gemaakt? Iets wat nu wordt gezien als iets onmogelijks, maar waar de mens wel langzaam naar toe gaat. Denk hierbij aan de slimme objecten dat men steeds meer in huis neemt. Ze worden volop gebruikt in de dagelijkse activiteiten. Ook de mobiele telefoon waar de mens haast niet meer zonder kan. Een apparaat dat constant aanstaat, afgaat en om aan dacht vraagt. Deze objecten leren van het gedrag van de mens en reageren hierop. Wat als zij met het gedrag van de mens gaan bemoeien? Een Amerikaans neurotechnologie bedrijf is bijvoorbeeld al bezig met het ontwikkelen van een chip, dat als een implantaat in de hersenen wordt geplaatst. Met als functie de afstand tussen de computer en de mens te verkleinen. het onwerkelijke is dichterbij dan we denken.


BOYOT vertoont een greep uit het dagelijks leven van drie verschillende personen, vanuit een first person view. BOYOT is een afkorting voor ‘beware of your own thoughts’. Je eigen gedachtengang moet van jezelf blijven en mag niet van je afgenomen worden. Men neemt door middel van BOYOT een kijkje in het brein van een ander, dat wat ‘nog’ onmogelijk is. De hardwerkende neuronen zijn op de achtergrond te zien en op de voorgrond hangen zeven schermen waarin de actuele data worden gevisualiseerd van de desbetreffende persoon. Met het first person view zichtbaar op het hoofdscherm in het midden geplaatst. De persoon doet zijn of haar dagelijkse activiteiten, maar bij een keuze wat volgens het systeem niet de juiste keuze is, krijgt de persoon een waarschuwingsscherm te zien. De keuze wordt hersteld, zoals het systeem het wel het juiste vindt.


BOYOT laat je zien hoe het is als de keuze niet meer gemaakt kan worden. Het geeft inzicht in het feit dat we ons brein moeten beschermen tegen deze praktijken. Omarm het brein en zie de schoonheid van de hersenen. Laat onze menselijke waarde niet afnemen.