ARKid

By Daphne Plaizier

Het klinkt tegenstrijdig, maar leerlingen hebben taal nodig om te leren rekenen. Aandacht voor (reken)taal is essentieel in de rekenles. Een leerling met een taalachterstand heeft moeite met begrijpen wat er gevraagd wordt in een rekenopgave. Als een leerling niet begrijpt wat er gevraagd wordt, kan deze de rekenopdracht ook niet uitvoeren. ARKid laat de leerlingen rekentaalbegrippen ontdekken in Augmented Reality. Het is een extra hulpmiddel speciaal ontwikkeld voor leerlingen met een taalachterstand in het rekenonderwijs. Door leerlingen de rekenopgaven tekstueel, visueel en fysiek aan te bieden wordt de rekentaalontwikkeling gestimuleerd. Human & Tech | 2020 | Graduation Work

ARKid is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 5-7 jaar met een taalontwikkelingsachterstand (TOA; achterblijvende taalontwikkeling als gevolg van onvoldoende goed taalaanbod. Komt voor bij 25% van de kinderen). Of een taalontwikkelingsstoornis (TOS; achterblijvende en afwijkende taalontwikkeling door een neurologisch defect). Leerlingen met een TOS of TOA hebben moeite bij verschillende talige onderdelen zoals lezen, schrijven, rekenen en het uiten van emoties. Een groot deel van de problemen kunnen verholpen of verbeterd worden met behulp van logopedie of extra taalonderwijs.

 

Door een kind al op jonge leeftijd een goede basis te bieden en te trainen kan een groot deel van de taalproblemen verholpen worden. 

Dit is waar ARKid in kan ondersteunen. Door gebruik te maken van ARKid tijdens de rekenlessen kunnen leerlingen zien wat ze doen. Visueel werken is erg belangrijk voor leerlingen die de taal niet begrijpen. In de meeste gevallen is een leerling met een taalachterstand dan ook een beelddenker. Zij begrijpen de aangeboden lesstof makkelijker en sneller als het daarnaast ook visueel gemaakt wordt. 

 

Door leerlingen de rekenopgaven tekstueel, visueel en fysiek aan te bieden wordt de rekentaalontwikkeling gestimuleerd. Waardoor de rekenwoordenschat wordt vergroot. Dit helpt in de ontwikkeling van het kind op jonge leeftijd, waarvan de positieve invloeden op latere leeftijd nog te merken zijn. ARKid is een extra hulpmiddel dat gebruikt wordt naast bestaande taal- en rekenmethodes. Het is geen vervanging van de huidige rekenmethodes.

ARKid bestaat uit een rekenkast met daarin werkbladen, telefoon of tablet met daarop de ARKid applicatie, cijferkaarten, rekenwoord kaarten en objecten. Door deze verschillende basismaterialen te combineren met elkaar wordt er een extra dimensie gegeven aan het rekenonderwijs. Op de werkbladen staan rekenopgaven die met behulp van de cijferkaarten ingevuld worden. De cijferkaarten zijn scanbaar in de ARKid applicatie, deze zorgt ervoor dat de rekenopgave tot leven komt door gebruik te maken van Augmented Reality (AR). De rekenwoord kaarten geven de leerlingen een extra uitdaging door aan de slag te gaan met een rekenwoord wat zij nog niet kennen. Alle onderdelen van ARKid kunnen met elkaar gecombineerd worden. De leerling kan zelf ontdekken wat de mogelijkheden zijn van ARKid en hoe leuk rekenen kan zijn!