Duurzaam heidwijzer

By Hidde Bosman

Steeds meer mensen houden zich bezig met het milieu en zijn zich er in toenemende mate van bewust dat milieuproblemen niet vanzelf oplossen. We realiseren ons dat hiervoor persoonlijke inzet en verandering van ons gedrag nodig is. Menigeen is hiertoe gemotiveerd en bereid, maar in de praktijk blijkt het vaak lastiger om milieubewuste keuzes te maken dan dat er in eerste instantie gedacht wordt.

Human | Environment | Online | 2020 | Graduation Work

"Zou iedereen leven en consumeren als Nederlander, dan hadden we 3,6 aardbollen nodig."

Natuur en Milieu

Dit heeft vooral te maken met de omvang van het thema ‘milieubewust zijn’. Er zijn oneindig veel verschillende factoren die ervoor zorgen dat onze aarde op den duur uitgeput raakt of juist overbelast wordt. 

Het overbelasten van de aarde, komt door onder andere de toename van broeikasgassen in de lucht. Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet.

De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool maar ook door de toename van methaan vanuit de landbouw (bijvoorbeeld koeien en rijstvelden), moerasgas in waterrijke gebieden en door weglekken van aardgas. (Gevolgen klimaatverandering, sd)

De aarde heeft een enorme hoeveelheid aan grondstoffen te bieden waar wij als wereldbevolking dankbaar gebruik van maken. Helaas gebeurt dit op zo’n grote schaal dat uitputting van de aarde dreigt. Wanneer iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander dat doet, zouden we maar liefst 3,6 aardbollen nodig hebben om ons te voorzien van voldoende grondstoffen.
Het is duidelijk dat er iets moet veranderen en daarvoor is praktische informatie nodig om als individu te kunnen komen tot meer milieubewuste keuzes en zo te zorgen dat de aarde nog heel lang mee kan. 

Er wordt op allerlei verschillende manieren geprobeerd milieubewust te leven. Afval scheiden, duurzame energie, minder vlees eten, minder vaak met de auto, recyclen, korter douchen zijn al heel gebruikelijk. We blijven echter voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en informatie.
In het dagelijkse leven worden veel online aankopen gedaan. In het uitleveringsproces zijn de laatste jaren al enkele milieubewuste aanpassingen gedaan zoals afhaalpunten en fietsbezorging. Maar hoe is dat in het productieproces?

Is de consument zich voldoende bewust van de milieu impact die het produceren van het door hen gekochte item heeft?
Zouden consumenten bereid zijn andere aankopen te doen wanneer zij zien dat er een alternatief product is dat uit andere grondstoffen te produceren is, veel langer mee gaat of beter te recyclen is?

Het produceren van producten vraagt om grondstoffen. De ene grondstof is de andere niet, er zijn verschillen in het delven, het vervoeren en verwerken. De ene grondstof belast daarom de aarde ook meer dan de andere. Welke grondstof het meest milieubewust of milieubelastend is, is lastig te bepalen.
De Duurzaamheidwijzer heeft als doel de consument te voorzien van informatie over de grondstoffen die gebruikt zijn om hun online aankoop te produceren. Zodat jij als consument beter en sneller een milieubewuste keuze kunt maken zonder hier al te veel moeite voor te hoeven doen.

De Duurzaamheidwijzer is een extensie die in een browser wordt geïnstalleerd. De Duurzaamheidwijzer kan vervolgens meekijken op websites, wanneer jij online aan het winkelen bent. Wanneer de Duurzaamheidwijzer bepaalde grondstoffen tegenkomt op de webpagina die jij bezoekt, zullen deze gemarkeerd worden en wordt er een notificatie icoontje weergeven bij de badge van de extensie. Klik jij vervolgens op de badge, opent er een extra venster over de webpagina waarin informatie over deze specifieke grondstoffen getoond wordt.
Hierdoor groeit je bewustzijn en wordt het voor jou als consument makkelijker om milieubewuste keuzes te maken.

Installeer de extensie via https://chrome.google.com/webstore/detail/duurzaamheidwijzer/pdffegjabadmnfkejompahkjofnaajog?hl=nl&authuser=1 in Google Chrome.

someMater-1
noMater-1
macPrev-2
schijndel-2
mats
CMD_Logo_Zwart-1

We believe the wicked problems of today can't be solved by traditional design methods. That's why our practice is interdisciplinary, multisensorial and more than human-centered.

Visit

Lovensdijkstraat 61

4818 AJ Breda, NL

Google Maps

Contact

+31 06 848 109 92 (whatsapp)

info.cmd.breda@avans.nl

© 2020 Communication and Multimedia Design Breda