Augmented Rekenen in de Klas

By Daphne Plaizier

Het rekenonderwijs bestaat voornamelijk uit taal. Als een kind niet begrijpt wat er van hem verwacht wordt kan hij de rekenopdracht ook niet uitvoeren. Dit kind wordt vervolgens als dom bestempeld omdat hij niet kan rekenen. Met deze app kan het kind de reken- en taalbegrippen verder ontdekken in Augmented Reality tijdens de les in de klas. 

Tech & Human | 2020 | Graduation Work

"Het rekenen is veel te talig geworden"

Het komt steeds vaker voor dat een kind de basisschool begint met een achterstand van 1,5 tot 2 jaar. “Dit is eerder regel dan uitzondering” Aldus Tineke Veenstra, een groep 3 leerkracht. Steeds meer kinderen hebben een taalontwikkelingsachterstand (TOA) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een TOA houdt in dat er sprake is van een achterblijvende taalontwikkeling als gevolg van onvoldoende goed taalaanbod. Onder een TOS wordt verstaan dat er sprake is van een achterblijvende en afwijkende taalontwikkeling. De oorzaak hiervan is een neurobiologisch defect. 


Kinderen met een TOS of TOA hebben moeite bij verschillende talige onderdelen zoals lezen, schrijven, rekenen en het uiten van emoties. Dit kan ook leiden tot grotere gevolgen op latere leeftijd. Zo kan het invloed hebben op het functioneren van een persoon, het uiten van emoties en het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Tevens is de kans op psychologische problemen veel groter. Als resultaat kan dit leiden tot een lagere opleiding, laaggeletterdheid en werkeloosheid. 

 

Door een kind al op jonge leeftijd een goede basis te bieden en te trainen kan een groot deel van het taalproblemen verholpen worden. Echter is er door de volle klassen niet altijd tijd om een kind extra te ondersteunen. Door gebruik te maken van een technologisch hulpmiddel in de klas kan een kind zelfstandiger aan de slag en toch krijgt hij/zij de extra hulp die zij behoeven. Dat is waar Augmented Rekenen in de Klas (ARK) komt kijken.


ARK is een app speciaal bedoeld om gebruikt te worden ter ondersteuning bij het rekenen in de klas. ARK maakt gebruik van Augmented Reality(AR), hiermee komt de rekenopdracht tot leven voor de kinderen. Dit gebeurt door de context om de rekenopdracht heen in afbeeldingen uit te leggen. Hierdoor wordt de rekenopdracht duidelijker voor het kind en snapt hij wat er gevraagd wordt. Kortom de reken- en taalbegrippen worden uitgelegd, het kind krijgt meer besef over de wereld en de woordenschat van het kind wordt vergroot. 

 

Kinderen leren het best op spelenderwijze. Dit wordt toegepast in deze methode door gebruik te maken van een kaartenset met getallen erop. Deze getallen staan als het ware voor de objecten waar een kind mee rekent bij de opdracht. Bij het cijfer 1 komt 1 ijsje omhoog, bij het cijfer 2, 2 ijsjes etc etc. Hierdoor leren de kinderen ook getalbegrip. Op deze manier worden er verschillende aspecten van een taalprobleem aangepakt tijdens het rekenen. 

werkblad
Ark-2
MOCHUP
ar
FFFFFF-1
CMD_Logo_Zwart-1

We believe the wicked problems of today can't be solved by traditional design methods. That's why our practice is interdisciplinary, multisensorial and more than human-centered.

Visit

Lovensdijkstraat 61

4818 AJ Breda, NL

Google Maps

Contact

+31 06 848 109 92 (whatsapp)

info.cmd.breda@avans.nl

© 2020 Communication and Multimedia Design Breda