bgimage

Pervasive Gaming

Afstudeerproject
Het samensmelten van realiteit en fictionele spelwereld, dat is waar het binnen pervasive gaming om draait.

Alledaagse media - zoals telefonie, e-mail en sociale netwerken - hebben plotseling effect op een fictionele spelwereld.

In opdracht van RANJ Serious Games ontwikkelde ik een prototype om de mogelijkheden van automatisering binnen deze spelvorm te onderzoeken.

Ontwerper
Tim Kurvers
All-round game- en webdeveloper.
Open-source enthusiast.
http://www.moonsphere.net

Stage
RANJ Serious Games
Rotterdam

Minor
Mixed Reality
CMD Breda
Avans Hogeschool

Scriptie
"Automating Portions of the Purple Pill" - Mogelijkheden van cross-mediale automatisering binnen pervasive gaming

pervasive gaming ranj serious games automatisering tropo voice recognition

Pervasive Gaming: Samensmelten van realiteit en spelwereld

Pervasive betekent letterlijk 'doorkruisend'. Binnen gaming staat het voor games waarbij de realiteit en spelwereld samensmelten. Spelers kunnen alledaagse media - zoals telefonie, e-mail en sociale netwerken - gebruiken om het spel te beïnvloeden. Zo zou je in een pervasive game bijvoorbeeld een fictioneel spelkarakter kunnen benaderen via e-mail, maar anderzijds ook een voice-mail bericht terug kunnen verwachten.

Alledaagse media - zoals telefonie, Skype, e-mail en sociale netwerken - kunnen gebruikt worden om een pervasive game te beïnvloeden

Bij het merendeel van pervasive games spelen de spelontwerpers een essentiële rol als acteur. Zo beantwoorden zij de eerder genoemde telefoontjes en e-mails. Dit creëert een aanzienlijke onvoorspelbaarheid en dynamiek tussen spelers en ontwerpers. Aan deze opzet kleven echter ook nadelen:

  • Lage Herspeelbaarheid - Er zijn weinig mogelijkheden tot herbeleving van een pervasive game, omdat de sessies afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de ontwerpers. Een speler kan dus niet later nog inspringen.
     
  • Klein draagvlak - De hoge instapgrens en lage naamsbekendheid zorgen voor een klein draagvlak.
     
  • Kostenpost & Tijdsperiode - De ontwerpers dienen continue aanwezig te zijn om het spel in goede banen te leiden.

In opdracht van RANJ Serious Games heb ik onderzoek gedaan naar mogelijkheden van automatisering binnen deze spelvorm. Een geautomatiseerd systeem gaat gepaard met zowel voor- als nadelen. Binnen dit onderzoek lag de focus dan ook op deze neveneffecten op het gebied van telefonie, instant messaging en sociale media. Immers, hoe zorg je er voor dat dynamiek en authenticiteit niet verloren gaan op het moment dat een machine de mens vervangt?
Visualisatie van het proces van een geautomatiseerde pervasive game

Als afsluiting van dit onderzoek heb ik een prototype ontwikkeld dat voor RANJ in de toekomst mogelijk als uitgangspunt kan dienen. In dit prototype kunnen spelers een Skype- danwel telefoongesprek houden met een fictioneel karakter.

Impressies van het prototype in actie