bgimage

Interactie ontwerp bij Zwijsen

 
 
Afstudeerproject

Uitgeverij Zwijsen zit al een aantal jaar met een webshop, voor online applicaties, waar zij zelf en hun klanten niet tevreden mee zijn. De interactie loopt niet lekker. Ze willen graag in augustus 2014 een nieuwe webshop lanceren, daarna toe leidend willen ze in de periode augustus 2013 tot en met januari 2014 research laten doen om tot een goed interactie ontwerp voor de webshop te komen. Na die periode zal dit ontwerp voorgelegd worden aan de programmeurs die dan de webshop gaan maken.

 
Ontwerper
Erik-Jan Krielen (Linkedin)
E-learning, Serious Games, Gebruiker gericht ontwerpen, Usabilty en Prototyping.
Portfolio
 
 
Stage
PAT Learning Solutions - Tilburg
Zie het portfolio hierboven voor een verslag.
 
Minor
Time Based Arts - Avans Hogeschool
 
 
Afstudeerverslag
Een onderzoek naar het nut van een interactie ontwerp en waarom een bedrijf daarin zou moeten investeren.

Interactie Ontwerp Usability Gebruiker gericht ontwerpen Prototype Gebruikers testen Webdesign

Inleiding

Voor het verkopen van hun online applicatie heeft Uitgeverij Zwijsen (lees meer over Zwijsen op hun website) een bestelmodule, een online omgeving waar voor basisscholen licenties besteld kunnen worden. Zij zijn hierin marktleider en willen dat ook blijven. Daarom streven zij naar perfectie in al hun omgevingen. Voor dit project is gekeken naar hun bestelmodule en hoe deze verbeterd kan worden. Hierrbij zijn de twee belangrijkste aspecten gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit.

Voorafgaand aan dit project is ook onderzoek gedaan naar interactie ontwerp met als doelstelling bedrijven te kunnen overtuigen waarom zo'n proces de moeite waard is om in te investeren.

Het ontwerpproces

Er is eerst gekeken naar hoe de huidige bestelmodule in elkaar stak. Eerdere ontwerpkeuzes werden geanalyseerd en waar nodig aangepast. Aan de hand daarvan werd een prototype ontwikkeld om inzichtelijk te maken. Daarnaast is gebruik gemaakt van gebruikerstesten bij gebruikers. De eerste ronde testen was om te kijken waar gebruikers de meeste problemen ondervonden en om inzicht te krijgen in hun verder gebruik. Het interactie ontwerp en het prototype werden aan de hand hiervan aangepast en in de tweede testronde werd gekeken of de aanpassingen ook als verbeteringen werden ervaren door de gebruikers. Deze aanpassingen bestonden uit verbeteringen in de usability die geleid hebben tot een gebruiksvriendelijkere omgeving maar ook tot een uitbreiding van de bestelmodule.

De flowchart hierboven laat zien hoe de bestelmodule nu werkt. Een schoolmedewerker komt binnen via Basispoort (een instantie die ervoor zorgt dat basisscholen via één login zaken kunnen doen met alle uitgevers) en een BSL (een basisschoolleverancier) via een website van Zwijsen. De drie core-taken, waarvan het licentieoverzicht en de prijsindicatie nieuw zijn, zijn weer processen met hun eigen flow (hier niet weergegeven).

Conclusie

Zoals eerder genoemd is ook onderzoek gedaan om het nut te verklaren van een interactie ontwerp. De conclusie van dit onderzoek was dat de meerwaarde van een interactieontwerp vooral in het proces zit. In dit proces wordt namelijk de gebruiker nauw betrokken, onder andere door gebruikerstesten. Deze nauwe samenwerking levert niet alleen vertrouwen op de gebruikers, zij krijgen immers inspraak in hoe hun product er straks uit komt te zien, het bedrijf zelf krijgt een inzicht in hun gebruikers en hun behoeftes. Als men dit terugkoppelt aan het project bij Zwijsen is uitgevonden dat hun gebruikers behoefte hadden aan het maken van een prijsindicatie maar ook inzicht in hoe het gebruik voor technische problemen zorgde. Bovendien heeft men ook kunnen zien waar de gebruikers de meeste hinder ondervonden, de bestelmodule was wel functioneel maar door een aantal aanpassingen waren de taken in de omgeving makkelijker uit te voeren. Dit weet men omdat men de test resultaten van de eerste gebruikerstest naast de resultaten van tweede gebruikerstest kon leggen.