bgimage

Dynamische 3D graphics op het web

 

Dynamische 3D graphics op het web

Het ontwikkelen van een website die 3D graphics bevat.

tt-rvsservice.nl

 

Ontwerper 

Nikita Welling

Webdevelopment, nieuwste technieken, OO programmeren, front-end, back-end.

www.nikitawelling.nl

 

Stage

www.vuursteen.nl, Breda

 

Minor

 Creative Technologie, Hogeschool Avans Breda

 

Afstudeerverslag

Er wordt er onderzoek gedaan naar de invloed van 3D op het web, de invloed van 3D op de experience van de gebruiker en er is onderzoek gedaan naar het bedrijf T&T RVS Service. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van literatuuronderzoek, desktoponderzoek, mee lopen in het bedrijf en uitproberen van de technische mogelijkheden om 3D te laten zien op het web. Het blijkt dat gebruikers een grotere mate van immersion ervaren als er gebruik wordt gemaakt van 3D en dat dit op veel gebieden gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij educatie. T&T RVS Service is een gerenommeerd projectenbedrijf binnen de procesindustrie en is specialist in het aansluiten en onderhouden van voornamelijk RVS procesinstallaties. Er is gekozen om gebruik te maken van de Javascript API WebGL en de library three.js. De 3D tekeningen getekend in het 3D programma SolidWorks worden opgeslagen als .obj bestand. Om dit bestand bruikbaar te maken voor WebGL is er een converter ontwikkeld in C#.

3D graphics, WebGL, PHP, JavaScript, HTML, CSS, C#, immersion.

3D graphic

converterDoormiddel van WebGL is er het voor de opdracht gever mogelijk om 3D graphics toe te voegen aan de website. De tekeningen, getekend in Solid Works, kunnen worden toegevoegt aan de website. Om de bestanden uit Solid Works klaar te maken voor webGL is er een converter ontwikkeld.

In het onderzoek Understanding Usability and User Experience of Web-Based 3D Graphics Technology werd onderzocht hoe de gebruiker 3D web systemen anders ervaarde dan de 2D web sytemen en hoe de usability veranderde aan de hand van de interactie tussen gebruiker en een technologie gebruikt voor product demonstraties. Het onderzoeken van een product blijkt fijner te zijn door gebruik van een 3D technologie. Dit komt doordat de gebruiker het gevoel krijgt als het ware aanwezig te zijn bij het product. Daarnaast ervaart de gebruiker het als bruikbaar of nuttig.

Dit blijkt echter ook afhankelijk te zijn van de manier waarop 3D geïmplementeerd is in de webpagina. In het onderzoek A Dual-Mode User Interface for Accessing 3D Content on the World Wide Web werd onderzoek gedaan naar de ervaring van de gebruiker aan de hand van 2 soorten interfaces op het web. Links is de “don’t make me think” interface en rechts de “take me to wonderland” interface. Uit het onderzoek bleek dat de gebruikers beoordeelde de “take me to wonderland” interface significant hoger op gebied van immersion als de “don’t make me think” interface.

Dual-Mode User Interface