bgimage

De Brabantse AV-sector

 

Afstudeerproject
Het verbeteren van de interactie van het platform KONKAV om ervoor te zorgen dat de Brabantse audiovisuele sector meer zichtbaar wordt en er succesvolle samenwerkingsverbanden ontstaan.

 Prototype KONKAV 

Ontwerper
Claire Martens
cultuur, interactie, strategie, film, onderzoek & marketing.

Stage
- BOOM Communicatie & Creatie
- bkkc

Minor
Kunst, Cultuur & Onderzoek 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Afstudeerverslag
De Brabantse AV-sector: Vraag, aanbod & zichtbaarheid. 

film, audiovisueel, interactie, vraag en aanbod, digitaal en fysiek

Afbeelding 1: Logo en naam van het platform - prototype

De probleemstelling
Het bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur) is de opdrachtgever van dit afstudeerproject. Het bkkc is een culturele instelling met o.a. een makelaarsfunctie. Om deze makelaarsfunctie voor de audiovisuele sector van Brabant te vervullen, hebben zij het platform KONKAV opgericht. Maar op dit moment is het platform leeg en vind er weinig activiteit plaats. Dat leidde tot de volgende probleemstelling:

"Hoe kan het bkkc ervoor zorgen dat de Brabantse AV-sector beter zichtbaar wordt en ersuccesvolle samenwerkingsverbanden ontstaan tussen AV-makers en opdrachtgevers?"

Om antwoord te geven op deze probleemstelling is er eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar de Brabantse AV-sector in het algemeen. Wat speelt er? Waar heeft de sector behoefte aan en waar hebben opdrachtgevers behoefte aan? Door diepgaande gesprekken te voeren met allerlei partijen uit de sector, zijn de behoeftes van de betrokken partijen met betrekking tot een netwerkplatform in kaart gebracht. Deze behoeftes vormden de basis voor de ontwerpcriteria en het uiteindelijke concept voor het platform. Vervolgens zijn het platform en de bijbehorende interacties vormgegeven in een prototype en is het prototype getest met gebruikers uit de doelgroep. De restultaten van deze testen leidden tot de conclusies en aanbevelingen van het afstudeerproject.

Het prototype
 

De homepage
Het belangrijkste doel van de homepage was het direct duidelijk maken van de netwerkfunctie van het platform.

Afbeelding 2: De homepage van het prototype

De zoekfunctie
Het belangrijkste doel van de zoekfunctie was dat er door middel van een eenvoudig en laagdrempelig proces er toch zeer specifiek gezocht kon worden.

Afbeelding 3: De vernieuwde zoekfunctie van het prototype
 

Het profiel
De focus bij het nieuwe profiel lag in een combinatie van het te bekijken werk en onderlinge connecties.

Afbeelding 4: De nieuwe opmaak en functies van een profiel