bgimage

A Multi-Sensory Experience

A multi-sensory experience
Het concept betreft een multi sensorische interactieve installatie die een commerciële of niet commerciële boodschap kan uitdragen. Dit wordt gedaan middels een gecreëerde beleving. Deze beleving speelt in op meerdere zintuigen. Namelijk het gezichtsvermogen, tast, gehoor en reukvermogen. De installatie wordt geplaatst in de openbare ruimte.

Marloes Brusselers
LinkedIn
Interactie, vormgeving, psychologie, kunst, reclame en architectuur.

Stage
Victor-Zorro te Tilburg

Minor
Stadsgeografie, Universiteit Utrecht


Ruby van der Sande
LinkedIn
Interactie, vormgeving, illustratie, reclame en psychologie.

Stage
Insumma te Raamsdonkveer

Minor
Reclamevormgeving en Grafisch ontwerp, Karel de Grote Hogeschool campus Sint Lucas in Antwerpen.

interactieve installatie, beleving, multi-sensorisch, zintuigen, openbare ruimte, bewuste- en onbewuste brein.

Impressie van de installatie in de openbare ruimte.

Impressie installatie

Miniatuur ontwerp van de installatie

Miniatuur ontwerp van de installatie

Dit project is van start gegaan met literatuuronderzoek. Er is onderzoek gedaan naar de invloed van reclame op gedrag, zintuiglijke waarneming, de werking van het bewuste en onbewuste brein, het geheugen, hoe maken mensen beslissingen, keuzevrijheid en naar belevingen. Vanuit het onderzoek is een concept ontwikkeld. Het concept betreft een multi sensorische interactieve installatie die zowel een commerciële als niet commerciële boodschap kan uitdragen. Dit wordt gedaan middels een gecreëerde beleving. Deze beleving speelt in op meerdere zintuigen. Namelijk het gezichtsvermogen, tast, gehoor en reukvermogen. Door de boodschap uit te dragen op deze verschillende vlakken ontstaat er een beleving die op verschillende manieren door de hersenen wordt verwerkt. De installatie is in staat mensen te beïnvloeden. De boodschap bevat cues van het desbetreffende merk of de dienst. Hierdoor legt de ontvanger associaties waardoor de boodschap beter wordt verwerkt in het geheugen en beter wordt herinnert.Een filmpje over het geteste prototype