bgimage

Op zoek naar Didi

Op zoek naar Didi

Creativiteit krijgt in het basisonderwijs steeds meer aandacht. Kinderen leren een flexibele houding aan te nemen waarbij divergent denken centraal staat. Het kunnen divergeren is een belangrijk onderdeel van het creatieve vermogen. Ouders leren door middel van interactief voorlezen hoe zij het divergente denken thuis kunnen toepassen. Dit prentenboek is speciaal ontwikkeld om ouders te ondersteunen in het interactief voorlezen. 

 

Ontwerpers

Joyce van Otterdijk

Storydesign, Illustratie, Conceptontwikkeling, Project Management

Minor: Immersive Storytelling

Stage: Fabrication Laboratory, FabLab Breda

 

Melanie Schraa

Visual Design, Information Design, Illustratie, Animatie

Minor: Visualizing Information

Stage: Graphic Design Festival Breda

Extra Stage: Animate The World

 

Afstudeerverslag

De leeromgeving van een kind reikt verder dan alleen op school, daarom is het belangrijk dat het divergente denken ook thuis ondersteund kan worden. Dit verslag is een onderzoek naar een oplossing hoe ouders het divergente leersysteem thuis kunnen ondersteunen.

 

 

 

 

 

Tags
Creativiteit Divergentie Prentenboek Storytelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze leefwereld verandert zo snel dat wij ons continue moeten aanpassen om bij te blijven. Dit gaat vaak vanzelf zonder al te veel moeite. Maar de veranderingen hebben wel degelijk invloed op een mensenleven. Als we kijken naar de technologische ontwikkeling zien we dat er veel banen overbodig zijn geworden en er nieuwe banen zijn bijgekomen. Dit heeft er toe geleid dat mensen vaker van baan wisselen dan voorheen. Er wordt een groter beroep gedaan op het aanpassingsvermogen. Mensen moeten flexibel kunnen zijn en snel kunnen reageren op problemen.

Als we naar het onderwijs kijken, zien we dit langzamerhand ook veranderen. Hier worden de burgers van de toekomst opgeleid. De lesmethode sluit niet genoeg aan op de natuurlijke manier van de ontwikkeling van de kinderen. Door methode-gericht lesgeven kun je niet genoeg inspelen op het individuele kind omdat dan een groep wordt aangesproken. Omdat wij niet weten wat de toekomst ons zal brengen, moeten kinderen opgeleid worden op een manier waarop zij voorbereid zijn op nieuwe veranderingen. Met andere woorden, het vermogen om zich aan te kunnen passen en om flexibel te kunnen zijn.

In het begin van onze afstudeerfase zijn we in gesprek gegaan met een aantal basisscholen die aangesloten zijn bij de Lowys Porquin Stichting. We hoorden hier over een nieuw project dat gaande is met als doel; kinderen opleiden met 21-eeuwse vaardigheden. Dit traject, het Project Divergentie van de Lowys Porquin Stichting is momenteel in de testfase maar zal in de toekomst meer uitgespreid worden over verschillende basisscholen in Nederland. We raakten gefascineerd binnen het onderwerp ‘divergentie’ en we besloten dat ook wij hieraan een bijdrage wilde leveren. We begrepen uit de interviews dat ouders nog niet betrokken worden bij dit project en dat zij daardoor niet weten wat ‘divergentie’ nou precies inhoudt. Uiteindelijk hebben we ons hier op gefocust. We hebben een prentenboek ontwikkeld dat ouders helpt om divergentie te begrijpen en hen tijdens het voorlezen te begeleiden in ‘divergent voorlezen’.